Labels

5 nap:Isten közel van (5) 7 napos diéta (9) A hét fényképe (17) A hét idézete (20) A múlt feldolgozása (5) A szeretet mint életforma (2) adakozás (4) Advent 2013 (30) Advent 2014 (44) Advent 2015 (11) Advent 2016 (13) Advent 2017 (4) Advent2015 (1) Advent2017 (28) Advent2018 (7) aggodalom (2) Aggódás (25) ajándék (14) Alapítvány (4) alázatosság (8) alkalmatlanság (7) Anyák napja (5) Anyáknapja (6) Apák napja (1) átadás (14) Atya (2) barátság (20) bátorítás (37) bátorság (5) Békesség (31) belső békesség (15) belső viharok (26) beszéd (6) betegség (3) Biblia olvasás (18) Bizalom (72) bizonyosság (1) bizonyságtétel (18) biztatás (4) böjt (2) bölcsesség (22) Bűnbocsánat (12) bűntudat (4) céltudatos élet (10) család (6) csalódások (7) Csendes percek (2357) csendesség (6) csüggedés (13) Depresszió (13) dícséret (2) dicsőítés (20) Döntések (25) Egy misszionárius naplójából (18) egyedül (2) együttérzés (13) elég vagy (1) elengedés (3) életöröm (11) elfogadás (9) Elgondolkodtató történetek (19) elhívás (5) elismerés (3) előítélet (3) elutasítás (4) elvárások (1) Emberekről van szó (14) emberektől való félelem (1) Emlékezés (3) engedelmesség (11) erő (15) fájdalom (13) fáradtság (10) feladat (17) félelem (18) feltámadás (5) feltöltődés (11) Filmajánló (4) fogadalmak (1) formálódás (1) Főoldal (156) Galéria (39) gondolataink irányítása (13) Gondolatok (42) gondoskodás (3) gondviselés (14) gyász (2) gyengeségek (7) Gyermeknevelés (36) Gyógyulás (12) győzelem (5) hála (12) hálaadás (11) harag (7) harc (7) házasság (33) hit (42) hozzáállás (3) Húsvét (11) hűség (8) identitásunk (8) időbeosztás (13) igazság (12) Igehirdetés (38) ígéretek (3) Igevers (4) Ima (46) imádság (22) Immánuel (3) irgalom (10) irigység (3) ismeretlen (1) Isten ajándéka (13) Isten ereje (20) Isten gondoskodása (33) Isten hangja (6) Isten hűsége (35) Isten időzítése (4) Isten keresés (6) Isten követése (19) Isten lát (2) Isten mellett (2) Isten munkálkodása (19) Isten neve (6) Isten szeretete (93) Isten terve (29) Isten tudja (1) Isten válasza (18) Isten védelme (20) Isten vezetése (59) Istenen lévő tekintet (4) Istennel töltött idő (20) Istentisztelet (1) jellem (2) jellemsség (1) Jézus a világ világossága (2) Jézus áldozata (20) Jézus barátsága (2) Jézus eljövetele (2) Jézus képviselése (9) Jézus keresztje (1) Jézus követése (44) Jézus szeretete (17) jóság (4) jövő (2) kapcsolatok (32) karácsony (7) kedvtelenség (1) Kegyelem (27) keresés (2) kételkedés (9) kétségbeesés (4) kevélység (1) kiégés (2) kísértés (11) kitartás (12) konfliktusok kezelése (6) korlátaink (1) könyörgés (3) könyvajánló (1) Könyvklub Ezernyi ajándék (4) Könyvklub: A menedék (16) közösség (1) Krisztus követése (4) kritika (3) kudarc (1) küzdelem (16) lábmosás (1) Légy világosság (24) lehetetlen (2) magány (11) magvetés (3) margóra (1) mások elfogadása (1) megállás (1) megbízatás (2) megbocsátás (16) megelégedettség (12) megfelelési kényszer (1) megismerés (6) megpihenés (1) Megpróbáltatás (36) megtèrès (6) megváltás (7) megváltást (1) miért (1) mint Jézus (2) misszió (4) munka (3) nagylelkűség (1) neheztelés (1) nincs véletlen (1) nyugalom (9) nyugtalanság (2) odafigyelés (8) odaszánás (3) olvasói gondolatok (46) otthon békéje (3) öltözet (2) önbizalom (4) önértékelés (41) önuralom (2) önvizsgálat (27) önzetlenség (1) örök élet (9) őszinteség (2) összetöretés (3) Pártfogó (1) Pásztor (1) pihenés (7) prioritások (3) próba (5) ráhagyatkozás (2) Receptek (4) Remény (29) rohanás (3) sóvárgás (5) stresszkezelés (6) szabadság (9) számadás (2) számolni Istennel (1) szavaink ereje (7) szégyen (2) szelídség (4) Szentlélek (5) szenvedés (4) szépség (6) szerelem (3) szeretet (51) szeretve élni (2) szeretve vagy (1) szív (1) szolgálat (28) szünet (2) támogatás (1) teherhordozás (6) tiszta szív (2) tisztánlátás (5) törődés (2) túlhajszolt élet (3) türelem (16) új élethelyzet (1) új év (11) ünnep (6) valentin nap (1) változás (21) várakozás (15) vendégfogadás (3) Versek (38) veszteség (1) video (8) Vigasz (8) vígasztalás (3)

2018. március 15., csütörtök

Isten jóra fordítja azt, ami elveszett vagy tönkrement

„Az Úr jóra fordította Jób sorsát,(…), és amije csak volt Jóbnak, azt megkétszerezte.” Jób 42,10

Igen rövid idő alatt, tőlem független okokból, az életünk drámai fordulatot vett.
Ennek eredményeként az anyagi biztonság és lendület, amelyben három gyermekem és magam is éltünk, hirtelen átadta helyét a bizonytalanságnak, ahol már azt sem láttam előre, miből fogom fenntartani magunkat. Az állandó félelem, hogy hogyan fogok gondoskodni családomról, a rettegés és kétségbeesés hálójába kergetett.
De egy éjjel álmodtam valamit, és ettől minden megváltozott.
Álmomban összeomlottam. Hangosan sírtam, könny folyt az arcomon, a szememet dörzsöltem. Elkeseredett voltam, és kimerült. Ébrenléti érzelmeim beszivárogtak alvó tudatomba. És akkor észrevettem, hogy valaki lassan belép a szobába. De nem ijedtem meg, teljesen nyugodt voltam.
Félelem helyett valami különös nyugalom és békesség lett úrrá rajtam. Lelkem azonnal tudta, hogy Jézus az. Lágyan, kedvesen szólt hozzám, mély, mégis gyengéd, szeretetteljes hangon: „Miért csak most szólsz? Én mindent helyre fogok állítani, ami elveszett és tönkrement.”
A hang magamhoz térített, és hirtelen felébredtem, annak biztos tudatában, hogy isteni találkozásom volt mennyei Atyámmal. Szavai egyre visszhangzottak az agyamban: „Én mindent helyre fogok állítani, ami elveszett és tönkrement.” Régóta vágytam ezekre a szavakra. A szavakra, melyek bizonyították, hogy Ő lát engem, és vigyáz rám. A szavakra, melyek reményt és bizonyosságot adtak arról, hogy nemcsak hatalma van arra, hogy helyreállítson mindent az életemben, de terve is van hozzá.
De mi a helyzet Jézus kérdésével: „Miért csak most szólsz?”
Zavarba jöttem tőle, mert én őszintén hittem, hogy már előbb is szóltam. Milliószor, billiószor. Amit viszont nem vittem eddig Elé, az a megadás volt és a bizalom. Ahelyett, hogy átadtam volna Neki a gondjaimat, egyszerűen csak állandóan emlegettem őket, és közben továbbra is mindent magam igyekeztem megoldani.
Nem a csodás gondoskodásban bíztam, hanem azon aggódtam, vajon közbelép-e Isten. A számtalan csapás alatt megrogytam, és elvesztettem a reményt – hasonlóan a bibliai Jóbhoz, akit hatalmas veszteség és balsors sújtott.
Jób egyetlen nap alatt elveszítette tíz gyermekét és teljes vagyonát. Nem sokkal később szörnyű bőrbetegség lepte el a testét. (A teljes történetet Jób könyve 1-2. fejezetében olvashatod.)
Jób nem értette, miért kell ennyit szenvednie. Ezért az egész könyvben azt látjuk, hogy bánatáról, bosszúságáról, fájdalmairól és szenvedéséről panaszkodik Istennek. Türelmetlenségének is hangot ad, hogy mennyi időbe telik még Istennek, hogy segítsen rajta.
Mindeközben viszont, emberi érzései ellenére, Jób egy percig sem kételkedik abban, hogy teljes önátadásra és bizalomra van szükség a változáshoz. Ki is tudja mondani a Jób 1,21-ben: „Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve!” Szenvedése közben is bízott Isten akaratában, és dicsőítette Őt. Ennek eredményeként nem csak a hite, de az élete is virágba borult.
A Jób 42-ben olvashatjuk, hogyan áldotta meg Isten Jóbot hűségért. Mai alapigénk is innen való: „Az Úr jóra fordította Jób sorsát,(…), és amije csak volt Jóbnak, azt megkétszerezte” (Jób 42,10).
Isten kétszer annyit adott Jóbnak, mint amennyit elveszített, házastársat és sok új kapcsolatot szerzett neki, újra megtelt a háza gyermekekkel, és boldog élettel ajándékozta meg késő öreg koráig.
Akár a szívünk, akár az anyagi helyzetünk, a kapcsolataink vagy az életünk az, ami megújulásra szorul, Istennek megvan a gyógyító, jóra fordító terve. Bár nem ismerhetem Isten pontos tervét a jövőmre vonatkozóan, azt tudom, hogy Ő jó, és biztos vagyok benne, hogy szívem meggyógyítása és életem újraépítése rajta van szent tennivalói listáján.
A teljes önátadás és hűség mindig megnyitja az újjáépítés megkezdésének kapuját Isten számára.


Drága Jézus! Te ismered legmélyebb aggodalmaimat és fájdalmaimat, és minden területet az életemben, ami gyógyulásért és újjáépítésért sóvárog. Ma mindezt teljesen átadom neked, és kérlek, segíts, hogy örömteli és reménykedő hittel várjam intézkedéseidet. Ígérem, hogy mától fogva bízni fogok Benned, módszereidben, terveidben és időzítésedben. Jézus nevében, Ámen.


 Tracie Miles: God Can Restore What’s Been Lost and Broken, Encouragement for today, 2018.03.13.
https://proverbs31.org/read/devotions/full-post/2018/03/13/god-can-restore-whats-been-lost-and-broken, fordítás:eszmelkedesek.blogspot.hu, kép:pinterest

1 megjegyzés: