2013. március 31., vasárnap

„Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

János első levele 2:16-17A temető fagyos földjén sétálva szívedben különös érzések kavarognak. Meddig még? Meddig pihennek itt a feltámadásra várva azok, akiket szerettél, akik nélkül ma kevesebb a perc, kevesebb az élet, kevesebb az öröm. Meddig tart a bűn, a szenvedés, az ember ostobasága? Mikor lesz örökre üres az az urna, mely őrzi a port, ami Belőle megmaradt? És mi az, ami majd megmarad? Mi múlik el, és mi él örökké, ki él örökké? 

Aztán eszedbe jut egy másik hely, egy másik sír, mely üresen tátongva hirdeti a remény üzenetét. Egy sziklába vájt egyszerű mélyedés, melynek ajtaján egy mondat: „Nincs itt, mert feltámadt!” Az élet mondata, az esély mondata. Esély az örökkére, a feltámadásra. 

Krisztus sírja a Jeruzsálemi sírkertben, mely millió zarándoknak ad ma is reményt. Üres. Nincs benne semmi, ám mégis a mindenséget őrzi magában. A győzelmet, az életet, a reményt. Mert Ő Isten akaratát cselekedte, és ezért halt meg érted és értem. Mert Ő nem hátrált meg, nem adta fel, nem bukott el, hanem győzött helyetted és helyettem. És feltámadt, hogy aki még most a hideg földben pihen, újból életre keljen az utolsó napon.

Húsvét reggelén, a feltámadás ünnepén nézz fel reménykedve a télies-tavaszi égre, és lásd meg az Isten kegyelmét! Életet akar neked és szerettednek adni. Életet örökké. Hát legyen a mai napod az emlékezésé, és várjuk együtt a feltámadást, az Isten országát! 2013. március 30., szombat

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.”

Zsoltár 34:19-20.
Nem is gondolnád, mennyire KÖZEL van az Úr! Együtt sír Veled. Átérzi fájdalmadat. Együtt örül, és együtt szomorkodik, aggódik Veled. Ki van ismerőseid, barátaid közül annyira közel hozzád, hogy azonnal jön, ha hívod, hogy belső békét képes adni, és letörli könnyeidet?
Megtört, összetört szív. Micsoda kép! A Te szív-specialista Barátod nem azt ígéri, hogy ha Őt követed, nem törhet össze a szíved, hanem azt mondja, hogy közel jön hozzád, amikor kusza az életed – és kiutat mutat, megújít, összerak. Meggyógyít. Ő képes egyedül arra, hogy helyre tegye a darabokat. Hogy rendet rakjon benned. Hogy a helyére kerüljenek életed szilánkjai. Azt nem ígéri, hogy semmi bajod nem lesz, ha Vele jársz, sőt azt mondja: sok bajod lehet. De azt is ígéri, hogy VALAMENNYIBŐL kiutat mutat.
Hát tudod, érdemes közeli kapcsolatban maradni egy ilyen Baráttal!
Segíts MA valakinek – ismerőseid közül – megtalálni ezt az igazi Barátot, akit Te már megtaláltál!

2013. március 29., péntek

"Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén."

Péter első levele 1:18-19


Páskulyné Kovács Erzsébet:
A szeretetben ismertelek meg

A szeretetben ismertelek meg
abban a forró, égő lázban,
abban az isteni vágyakozásban,
ahogy kerestél.
Addig ismeretlen voltál nékem,
csak kerülgetett képzeletem,
megrajzoltam magamnak képed,
próbáltam formát adni néked,
de nem sikerült.
S mert láttad, vágyom tudni, ki vagy:
megfejtetted előttem önmagad.
A végtelen ég kéklő mezején
egy csillag indult el énfelém.
Megállt fölöttem, s néztem ott
azt a remegő, fénylő csillagot:
és közben történt valami velem.
- A szívemben kettéhasadt az élet,
jászol formája lett a mélyedésnek:
és fájni kezdett bennem a bűn.
- Majd egy kereszt lett a tátongó résben,
s ott láttam szörnyű szenvedésben
vonagló, véres, könnyes arcod:
ott vívtad értem a harcot,
hogy megismerjelek.
- Most már tudom, ki vagy,
milyen a lényed:
minden képzeletem semmivé lett.
Ilyet gondolni sem tudtam, mertem,
én ilyen érzést még nem ismertem.
Rád csodálkozom,
és sírva kérdem,
hát ilyen Istenem vagy nékem?
Aki jászlon, kereszten,
véres halálon át jöttél,
hogy megismerjelek:
megtanuljam, milyen szereteted?

2013. március 28., csütörtök

És Ő eltávozott tőlük mintegy kőhajításnyira, és térdre esve imádkozott, mondván: Atyám, ha akarod, távoztad el tőlem e poharat, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! És angyal jelent meg néki mennyből, erősítve őt.

Lukács 22:41-43


Értem! Érted! Egyedül! Mindenkitől távol - mégis elég közel. Imádkozott. És a tanítványok? Ők elaludtak közben. Talán hosszú volt az ima. Vagy fáradtak voltak. Kimerültek. Jézus ott tusakodott érted és értem az Atya előtt, hogy adjon neki erőt, hogy fogadja el áldozatát. Hogy ne rád és rám tekintsen, hanem az Ő hamarosan bekövetkező áldozatára.
Térdre esve könyörgött értem. Nem csak úgy futtában, ahogy én szoktam a családomért. Nem csak két falat kenyér között a reggeliző asztalnál. Megadja a módját. Odafigyelt. Keserű poharat kellett kiinnia, de vállalta - mert olyan nagyon szeretett! 
Ki tudod mondani ma, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd? És komolyan úgy is gondolod? El tudod fogadni, hogy aztán majd az Ő akarata egészen más lesz, mint amit te titkon remélsz?
Ha teljesen Rá tudod és mered bízni magad - egész életedet, akkor előbb vagy utóbb angyal jelenik meg, hogy erősítsen. Lesz valaki, aki a legnehezebb perceidben melletted áll, megfogja a kezed, és segít felállni. Valaki, akit Isten küld melléd. 
Ilyen a mi Istenünk! Ennyire szeret! Merd teljesen rábízni magad!
(Áhítatok Nőknek)

EGY NAPPAL A PÁSKABÁRÁNY ÜNNEPE ELŐTT:

Evangéliumokban leírt események Máté Márk Lukács János Napszak Helyszín
Ünnepi vacsora előkészületei 26:17-20 14:12-17
22:7-14
Reggel Jeruzsálem
Tanítványok vetekedése, hogy ki a nagyobb22:24-30

Este Felső szoba
Jézus megmossa a tanítványok lábát

13:1-20

Felső szoba
Az áruló azonosítása 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-30

Felső szoba
Az Úrvacsora beiktatása 26:26-29 14:22-25 22:15-20Felső szoba
Júdás elmegy

13.vers32

Felső szoba
Az új parancsolat

13:31-35

Felső szoba
Péter figyelmeztetése 26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:36-38

Felső szoba
Beszélgetés a felső szobában

14:1-31

Felső szoba
Éneklés 26/30 14/26

Felső szoba
Elhagyják a szobát

14/31

Kedron felé
Maradjatok Énbennem

15. fejezet

Kedron felé
Járom az utam

16. fejezet

Kedron felé
Főpapi ima

17. fejezet

Kedron felé
Imaküzdelem a Getcsemáné kertben 26:36-46 14:26-42 22:39-46

Éjszaka Getcsemáné kert
Jézust elárulják, letartóztatják, magára hagyják 26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12

Getcsemáné kert

 

2013. március 27., szerda

Gyökössy Endre: A szeretet szimfóniájaIstenről való elgondolásaink mindig a mi elgondolásaink maradnak, ezért nem fedhetik Isten Lényét, valóságát. Nekünk Istennek Önmagáról való gondolatából kell kiindulnunk, ha valamit helyesen akarunk tudni Róla. Istennek pedig önmagáról való gondolata: Jézus Krisztus.
Mi szükség volt a dolgok felbolygatására? A kérdésre kérdéssel válaszolok: Mi szükség van egy lyukas fog kifúrására? Ha fúrás nélkül tömnének be egy szuvas fogat, az előbb-utóbb még jobban fájna. Ha olykor-olykor nem „fúrunk” le lényünk mélyéig, s úgy tömjük be, kitisztítás nélkül, sajogni kezd. Hogy ez mennyire igaz, bizonyítja sokféleképpen sajgó életünk, amibe pedig már annyi Igét tömtünk. S az Igék alatt mégis újra és újra belénk hasít a fájdalom. Közben érezzük: valami nincs rendben! Nincs bizony, mert megspóroltuk a „tisztogatást”.
Szolgálatunknak nem lehet ez a vezérszava: mindenki, hanem ez: bárki.
Még beszédben is kerüld a negatív szavakat! A sok „nem” helyett tanulgassuk az „igen”-t. „Ez a pohár félig üres”, mondjuk inkább így: „ez a pohár félig tele van”! Vagy: „Ezt én nem tudom”helyett „megpróbálom”. A pozitív szavak leülepednek a tudatalattiban, lelkünk középpontjában és feloldják a negatívizmust.
Az ember lelki életének három fő ellensége: a félelem, a magányosság és a bonyolultság. A félelem megbénítja, a magányosság letöri, a bonyolultság összekuszálja az életet.
Ne védekezzünk szüntelen. Leggyakrabban az komplikálja az életünket, hogy szüntelenül védekezünk, magyarázkodunk, kimagyarázkodunk, előre gondolkodva érvelünk, míg bele nem bonyolódunk még jobban a dolgokba.
A hívő ember nincs biztonságban addig, míg ki nem bír bármit is! Sőt, míg bármit, ami vele történik, fel nem tud használni.
Aki egészen Őrá hangolódott, azt már bármilyen irányú szél egy irányba viszi: közelebb Jézushoz.KÉT NAPPAL A PÁSKABÁRÁNY ÜNNEPE ELŐTT


Evangéliumokban leírt események Máté Márk Lukács János Napszak Helyszín
A Szanhedrin elhatározza Jézus megölését 26:1-5 14:1-2 22:1-2

Reggel A Főpap palotája?
Mária megkeni Jézust – a halálára utalva 26:6-13 14:3-9

12:2-8 Este Betánia
Júdás megbeszéli a papokkal Jézus  elárulását 26:14-16 14:10-11 22:3-6Templom?

2013. március 26., kedd

"Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adom obelé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a tövényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít és a szigetek várnak tanítására." Ézs 42,1-4


Az első, amit mond róla: "Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán." Isten szolgája csendes. Nem lehet hallani, ha nem figyelek. Igen, mert Ő nem kiált, az Ő szava csendesen hangzik. A lényünk nagyon kiabál. Mi hangosak vagyunk. Sokszor szembenéztem magammal, hogy megint túl hangos voltam. Nem kellett volna ennyire mondani, ilyen sokszor mondani. Csendesebben jobban meghallották volna.
Jézus arról ismerhető meg, hogy csendes. Nagyon sokszor Isten Lelkét űztem el a hangosságommal. Csendes vagy? Nagyon sok ember keveset beszél, de belül kiabál és nem hallja az Urat. Jézusra ezt mondja az Ige: "Íme az én szolgám... Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán." 


"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." Röviden így szeretném megfogalmazni: irgalmas, tapintatos, figyelmes, olyan szeretet, amelyik megérti a másikat. Ismered ezt a szeretetet? Találkoztál már vele? Ráébredtél rögtön, hogy a gondolatomat is érti. Van valaki, aki engem egészen ismer és egészen szeret. Olyan sokszor mondták el nekem, hogy amikor az igehirdetésben ki nem mondott kérdésekre kapok választ, tudom, hogy Ő beszél velem.  

"A pislogó gyertyabelet nem oltja ki.“ A kicsi világosságunk a hit. A mi gyertyánk belül a hitünk. Nem amiről beszélsz talán, meg amit nagy hangon mondogatsz, ami ott belül rejtetten, talán már kicsi gyerekkorodban egyszer meggyulladt. 
 Olyan sokszor kellett szembenéznem vele, hányszor voltam nagyon kíméletlen és nagyon durva ezzel a mozduló, ébredő hittel. Nagyon kérlek vigyázz, nem tudhatod mi van a másik ember életében. Lehet hogy már vágyik, már imádkozott, talán már sírt egyszer, talán elmondta már az Úrnak, Istenem ha tudsz, segíts rajtam. Pislogó gyertyabél. Nagyon kicsi fény, de már világít. Már ég, már van, már megmelegíti a szívet. Egy kicsi mécses, amelyik már meggyulladt, egy gyertyabél, amelyik már pislog. Nagyon vigyázz a magadéra is, a másokéra is.

Aztán még egy mondat amivel befejezi az Igénk, amit az o szolgájára mond: "Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." A törvény nagyon nagy ajándék. Mindig tudjuk, hogy bizonyos körülmények között mit várhatunk. Azt mondja az Ige, hogy amit vetünk azt aratjuk. Nekünk az a bajunk, hogy nem vesszük komolyan a törvényt. Nem látjuk a teljes súlyát. Jézus így jelenti meg, így szeretném mondani, már a szívben. Nem a cselekedetekben nézi a bűnt, a szívben. 
 Jézus életében nem volt álnokság, nem volt bűn, tiszta volt a kívánságtól, az indulattól, - igazán jelentette meg a törvényt. És ez a valóság, hogy teljes súlyával, az élét maga felé fordítva. Ha mi megjelentjük a törvényt, mindig a másik felé fordítjuk. Mindig ő hazudik, ő haragszik, - a másik. Jézus az élét maga felé fordítja. Egy kicsit gondolj arra, hogy mennyire kettős mértékkel mérünk. A másik lop, én csak szerzek. Ha más csinálja az gazember, én csak ügyes vagyok. Az él mindig a másik felé van. Nem igazán jelentjük meg a törvényt. Magunkat mentve, mást vádolva. Nézd, Jézus maga állt a törvény alá. Ő nemcsak mondta, - élte. 

 Aki nem ismeri a törvényt, nézzen a keresztre. A teljes helyettesítés ott van a kereszten. Olyan jó volna, ha látnád, hogy így igaz. Téged nem tört meg, a pislogó gyertyádat nem oltotta ki és mégis kijelentette egészen világosan és érthetően a törvényt ott a kereszten. Jó volna most ezzel újra szembenézni. Jézus pontosan kifizette bűneink büntetését. Azért énekelhetjük, hogy szabad vagyok, szabad, mert Ő iszonyúan fizetett, minden részletében fizetett. 

Szeretném még egyszer elmondani az első mondatot: "Íme az én szolgám!" Ha sosem láttad Őt a kereszten, ma lásd Őt. A csendest, az alázatost, a tisztát, ahogy érted vérzik. Ámen

(Trausch Liza- igehirdetések)
 HÁROM NAPPAL A PÁSKABÁRÁNY ÜNNEPE ELŐTT:

Evangéliumokban leírt események Máté Márk Lukács János Napszak Helyszín
A tanítványok meglátják az elszáradt fügefát 21:18-22 11:20-21Reggel Olajfák hegye
Papok megkérdőjelezik Jézus hatalmát 21:23-27 11:27-33 20:1-8Templom
Melyik fiú tette az Atya akaratát? 21:28-32Templom
A szőlőskert példázata 21:33-46 12:1-12 20:9-19Templom
A mennyegző példázata 22:1-14Templom
Az adófizetésről 22:15-22 12:13-17 20:20-26Templom
Szadduceusok kérdése a feltámadásról 22:23-33 12:18-27 20:27-40Templom
Melyik a nagy parancsolat? 22:35-40 12:28-34

Templom
Kinek a fia Krisztus? 22:41-46 12:35-37 20:41-44Templom
Jaj nektek.... képmutatók! 23:1-39 12:38-40 20:45-47Templom
Az özvegyasszony két fillérje

12:41-444 21:1-4

Talán késő délután? Templom
A prófécia 24:1-36 13:1-32 21:5-36

Este Olajfák hegye
Vigyázzatok, Noé napjai 24:37-51Olajfák hegye
Tíz szűz példázata 25:1-13Olajfák hegye
A messzi országba utazó ember 25:14-31 13:33-37

Olajfák hegye
Bárányok, kecskék, ítélet 25:31-46Olajfák hegye

 

2013. március 25., hétfő

Négy nappal a Páskabárány ünnepe előtt...

Evangéliumokban leírt események
Máté
Márk
Lukács
János
Napszak
Helyszín
Jézus ítéletet mond a terméketlen fügefára
21. fejezet 18-19. vers
11. fejezet 11-14. vers
reggel
Olajfák hegye
A templom megtisztítása
21. fejezet 12-13. vers
11- fejezet 15-18. vers
19. fejezet 45-48 vers
templom
Görögök látni akarják Jézust


12. fejezet 20-36. vers


templom
Jézus a nép hitetlenségére reagál


12. fejezet 37-50. vers


templom
Visszatérnek Betániába


11. fejezet 19. vers
este
Betánia"Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.
Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt."
(János 19:24-25)

 
 A földbe termett mag gyümölcsöt terem, s azt azután ismét elvetik. Így a termés megsokszorozódik. Hasonlóképpen Krisztus halála a Golgota keresztjén gyümölcsöt fog hozni az örök életre. Ezen az áldozaton való gondolkodás dicsőség lesz azoknak, akik annak gyümölcseként örökké élni fognak.
A saját életét megtartó gabonamag nem teremhet gyümölcsöt. Egyedül marad. Krisztus is megmenthette volna magát a haláltól, ha azonban így dönt, egyedül marad. Egyetlen gyermeket sem vihetett volna Istenhez. Csak életének levetésével adhatott életet az emberiségnek. Csak azzal, hogy a földbe hullott és meghalt, válhatott a magjává annak a hatalmas aratásnak - a nagy sokaságnak - amely minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből Isten üdvözültjeit alkotja.

 

2013. március 24., vasárnap

2011-es Húsvéti gyerekprogram

Átnéztem a gép archivált dokumentumait, és megtaláltam ezt a videót... (hát nem édesek?)"Kiknek szemei előtt a Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg." (Gal 3,1b).

A jövő hét végén a keresztény világ Jézus áldozatára fog emlékezni. Úgy gondolom, fontos időnként megállni a mindennapok forgatagában, és elcsendesedve átgondolni nem csak a húsvéti eseményeket, hanem az előzményeket is. 
Egy közös utazásra szeretnélek hívni Benneteket: a következő napokban felteszem Jézus utolsó hetének eseményeit igeversekkel megjelölve. Gondolatban kövessük együtt Jézust, nézzük meg, hogyan töltötte halála előtti utolsó napokat (mert Ő pontosan tudta, hogy a Páskabárány ünnepén fog feláldoztatni). Ha nem csak pusztán az események felidézésével töltjük ezeket a perceket, hanem lesz időnk meglátni a benne rejlő üzenetet, akkor hiszem, hogy a hét végén úgy fogjuk szemlélni Jézus keresztjét, "mintha előttünk feszíttetett volna meg" Krisztus, és személyes valósággá fog válni számunka a Kereszt.

Áldott, Jézussal töltött perceket kívánok Nektek!

HAT NAPPAL JÉZUS HALÁLA ELŐTT

Evangéliumokban leírt események
Máté
Márk
Lukács
János
Napszak
Helyszín
Jézus megérkezik Betániába12. fejezet 1-8. vers
délután
Betánia

  

 

ÖT NAPPAL JÉZUS HALÁLA ELŐTT

Evangéliumokban leírt események
Máté
Márk
Lukács
János
Napszak
Helyszín
Dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe
21. fejezet 1-11.vers
11. fejezet
1-10. vers
19. fejezet
29-44. vers
12. fejezet
12-19. vers
reggel
Jeruzsálem külvárosa
Jézus sír Jeruzsálem felett


19. fejezet
41. versJézus megérkezik a templomba

11. fejezet 11. versTemplom
Jézus visszatér Betániába tanítványaival

11. fejezet
11.vers


este
Betánia


AZ UTOLSÓ HÉT ESEMÉNYEINEK HELYSZÍNEI

Köszönöm, Uram, hogy bepillantasz életem felszíne alá…! Köszönöm, hogy leülsz mellém, átölelsz és oly gyengéden, oly együttérzéssel és oly megértéssel beszélsz velem!

Segíts, hogy észrevegyem azokat a képeket az életemben, melyek mindenütt körülvesznek, s melyek mindig azt mutatják meg, amit látnom kell, azt mondják el, amit hallanom kell, és azt nyújtják, amire szükségem van!

Segíts, hogy belássak e képek felszíne alá, hogy észrevegyem az ablakokat!

Adj szemet, hogy lássak, fület, hogy halljak és szívet, hogy képes legyek elfogadni, amit azokon az ablakokon keresztül ajánlasz, hogy képes legyek megérezni, mi a fontos számodra, hogy az lehessen fontos számomra is!

Ken Gire: A lélek ablakai
Gyengédséggel figyeli életemet, mert mélységesen szeret.  
Phillip Keller: A pásztor elgondolkozik a 23. zsoltáron2013. március 23., szombat

"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

János evangéliuma 14:6

 Jézus az út, az igazság és az élet. Ha nincs utad, rendeltetésed, amely szerint élned kell, hiába lenne örök életed, nem lenne értelme leélni. Ha van örök életed, de nem igazságban éled, megint csak kárba veszett élet lenne. Kell az út, az igazság és az élet egyaránt. De mennyire sivár lenne az élet, ha ezek a nagyon fontos összetevők csak eszmék lennének és nem egy Halhatatlan Isteni Személy, Aki bár halhatatlan volt, mégis letette az életét értünk. Az Út, az Igazság és az Élet nem eszmék, amiért akár meg is lehetne halni, hanem Egy Személy, Aki Maga meghalt, hogy ez a három a miénk lehessen.

Nem tudjuk felfogni, hogy milyen lehetett az a közelség, ami az Atya és Ádám között volt a bűneset előtt, amikor Isten személyesen látogatta meg az embert, hogy beszélgessenek. De milyen óriási lett a távolság kettejük között a bűneset után, amikor Isten saját Maga vezette ki az emberpárt az Édenből, hogy menjenek ki onnan. Négyezer hosszú évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Isten újból szemtől-szemben találkozhasson az emberrel, de ez azért történhetett meg, mert Isten emberi alakban mutatkozott az emberek előtt.

A bűneset miatt többet nem lehet találkozni az Atyával közvetlenül. Nem azért, mintha Isten kiköltözött volna az életünkből a bűneink miatt, hanem mi küldtük el Istent, hogy ne zavarjon minket, amikor bűnözünk. Kettőnk közül Isten szenved jobban ettől a viszonytól. Istennek mégis volt egy megoldási módja erre a lehetetlen helyzetre. Kell egy közvetítő, aki Isten is és ember is egy személyben. Mivel az emberek közül senki sem válhat Istenné, ezért csak Istennek lehet emberré válnia. Az emberré vált Isten lesz Az, Aki megmutatja az elfelejtett útvonalat vissza az Atyához.

Örüljünk Jézusnak, Aki annyira szeretett, hogy feláldozta az életét értünk, és örüljünk Annak az Atyának, Akinek annyira hiányoztunk, hogy a Fia halála árán is létre akarta hozni az újabb találkozót velünk. A Fiú az Út az Atyához, de az Atya Az, Aki szüntelenül arra vágyakozik, hogy álarcok nélkül találkozhassunk. Ennek a találkozónak pedig sohasem lesz vége…

 REMÉNYSÉGEM...
2013. március 22., péntek

Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. (Zsidó 4:16) (

VÁRJ HÁROM NAPOT!

 


Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el, miközben Jézus haláláról és feltámadásáról elmélkedett. Megállt egy pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára vezettek, és amely már tele volt munkába siető emberekkel.


A régi helyén, az átjáró kezdetén ült az idős virágárus néni. A lába elé, egy újságpapírra sorakoztatta ki a friss virágokból készített csokrait. A néni mosolygott; idős, ráncos arca valamilyen benső örömtől sugárzott. A fiatalasszony nem sokat gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy csokrot és közben megkérdezte a nénitől:

- Ahogy nézem, ma boldog, ugye?
- Miért ne lennék? Minden renben van, hát nem?
Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony ezért meglepődött a válaszán.
- Maga már évek óta itt ül. És mindig mosolyog. Úgy látszik jól viseli a bajokat!
- Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajokat. Tudja, kedvesem, olyan ez, mint Jézus és a nagypéntek... S akkor elhallgatott.

- Mint micsoda? - kérdezte a fiatalasszony.
- Mondom, mint Jézus és a nagypéntek.. Amikor Jézus pénteken meghalt a kereszten, ez volt az emberiség legrosszabb napja. S amikor jönnek a bajok, nekem mindig ez jut az eszembe. Mert ilyenkor az is eszembe jut, mi történt harmadnap, húsvétkor. Jézus feltámadt a halálból. Amikor a dolgok rosszul mennek, már megszoktam, hogy várok három napot, mert akkor valahogy minden jóra fordul.

A fiatalasszony búcsúzásul a nénire mosolygott, majd továbbment. Azóta, amikor csak gondjai támadnak, mindig eszébe jutnak a néni szavai: "Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen. Várj három napot!"

2013. március 21., csütörtök

Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én, az Úr, vagyok a te gyógyítód.

2 Móz. 15:26


"Gyógyító vagyok én? Nem vagyok! Nem vagyok a Megmentő, csak mentő, mint a mentőápoló, akinek feladata a beteget eljuttatni a megmentőhöz, az orvoshoz. Én nem vagyok orvos! Az Áldott Orvos - a mi Urunk, a  Jézus Krisztus! Nem tudok gyógyítani, nekem nincs terápiám. Nekem csak diagnózisom van. Nem teszek, nem is tehetek egyebet, mint részletesen  foglalkozom a diagnózissal, mindaddig, míg valaki riadtan bele nem néz a diagnózis-tükörbe és el nem fogadja: "Ez én vagyok!" - És ráismerve önmagára, azt nem mondja: "Ha ilyen beteg vagyok - hol az Orvos?" - És akkor az már igazán a kettőjük dolga. A te dolgod és Jézus Krisztus dolga, hogy meggyógyulsz-e?
Az én dolgom csak annyi, hogy fölhívjam a figyelmedet: - Nem vagy beteg? S ha elfogadod: -Igenis, ez a betegségem - akkor az én szolgálatom véget is ért, és elkezdődik a te meneteled az Orvoshoz.
Ha te elfogadtad a betegséged diagnózisát, az Orvos kész neked szolgálni, mert nem az egészségesekhez jött, hanem a betegekhez. 
(Gyökössy Endre: Szabadulás a félelmeinkből és szenvedélyeinkből)

Kedves Atyánk!

Köszönjük, hogy az vagy, Aki voltál,
és a világ végezetéig az maradsz.
Köszönjük, hogy akik Téged keresnek,
azok gyógyulnak.
Meggyógyulnak depresszióikból,
ingerültségeikből, régi életükből,
vagy ha újra belecsúsznak, 
újra meg tudnak Benned és Általad gyógyulni.
Köszönjük Neked, hogy mi úgy mehetünk Hozzád,
amint vagyunk, 
és azt is köszönjük, hogy nem kell olyannak maradnunk Nálad,
mint amilyenek vagyunk, voltunk.
Hogy nemcsak a bűnbocsánat asztalához mehetünk,
hanem a megújulás helyéhez is,
ahová letehetjük, otthagyhatjuk régi bűneinket,
hogy ne kelljen mindig ugyanazt megbánnunk.
Te látod, mennyire hajlamosak vagyunk,
hogy ingerültek, vagy depressziósak legyünk.
Áldunk Téged azért, hogy leleplezel bennünket
önmagunk előtt is - 
de nemcsak leleplezel, hanem gyógyulást,
újrakezdési lehetőségeket,
drága Igéket adsz, 
amit nemcsak mondogatni lehet,
hanem amiből árad a Te erőd,
Szentlelked,
amire újraépíthetjük keresztyén életünket,
újra és újra!
Urunk Jézus, köszönjük Neked, hogy számunkra a Te Bibliád:
Ige, élet, lehetőség, szárny, repülés!
Áldunk Téged azért, hogy gyógyító Úr vagy ma is,
nemcsak kétezer évvel ezelőtt!
Áldunk Téged azért, hogy ma is szertejársz,
és ma is a Te szavad gyógyít,
a Te Igéd áld és föloldoz
és rendbeszed,
életre és örök életre visz.
Kérünk, Atyánk, készítgess bennünket Igéd meghallására,
befogadására, megélésére, életté való alakítására,
a Te dicsőségedre és embertársaink javára - 
Ámen
(Gyökössy Endre)