Labels

5 nap:Isten közel van (5) 7 napos diéta (9) A hét fényképe (17) A hét idézete (20) A múlt feldolgozása (5) A szeretet mint életforma (2) adakozás (6) Advent 2013 (30) Advent 2014 (44) Advent 2015 (11) Advent 2016 (13) Advent 2017 (4) Advent2015 (1) Advent2017 (28) Advent2018 (7) aggodalom (3) Aggódás (26) ajándék (15) Alapítvány (4) alázatosság (9) alkalmatlanság (9) Anyák napja (6) Anyáknapja (6) Apák napja (1) átadás (14) Atya (3) az élet ösvénye (1) barátság (20) bátorítás (39) bátorság (6) Békesség (34) belső békesség (18) belső viharok (30) beszéd (7) betegség (4) Biblia olvasás (18) Bizalom (81) bizonyosság (1) bizonyságtétel (20) biztatás (4) böjt (2) bölcsesség (22) Bűnbocsánat (12) bűntudat (5) céltudatos élet (11) család (8) csalódások (8) Csendes percek (2452) csendesség (8) csüggedés (13) Depresszió (13) dícséret (2) dicsőítés (20) Döntések (27) Egy misszionárius naplójából (18) egyedül (2) együttérzés (13) elég vagy (2) elengedés (4) életöröm (11) elfogadás (10) Elgondolkodtató történetek (19) elhívás (6) elismerés (3) előítélet (4) elszámoltatás (1) elutasítás (5) elvárások (1) Emberekről van szó (14) emberektől való félelem (1) Emlékezés (3) engedelmesség (12) erő (17) értékes vagy (2) fájdalom (15) fáradtság (10) feladat (18) félelem (18) feltámadás (6) feltöltődés (12) Filmajánló (4) fogadalmak (1) formálódás (1) Főoldal (156) Galéria (39) gondolataink irányítása (14) Gondolatok (42) gondoskodás (3) gondviselés (14) gyász (3) gyengeségek (8) Gyermeknevelés (38) Gyógyulás (16) győzelem (6) hála (15) hálaadás (15) harag (8) harc (7) házasság (33) hit (44) hozzáállás (3) Húsvét (11) hűség (8) identitásunk (8) időbeosztás (17) igazság (13) Igehirdetés (38) ígéretek (6) Igevers (4) Ima (50) imádság (22) Immánuel (3) irgalom (12) irigység (3) ismeretlen (1) Isten ajándéka (14) Isten ereje (23) Isten gondoskodása (39) Isten hangja (7) Isten hűsége (40) Isten időzítése (4) Isten keresés (6) Isten követése (21) Isten lát (6) Isten mellett (2) Isten munkálkodása (20) Isten neve (7) Isten szeretete (98) Isten terve (32) Isten tudja (2) Isten válasza (18) Isten védelme (21) Isten vezetése (62) Istenen lévő tekintet (6) Istennel töltött idő (21) Istentisztelet (1) jellem (2) jellemsség (1) Jézus a világ világossága (2) Jézus áldozata (20) Jézus barátsága (3) Jézus eljövetele (2) Jézus képviselése (10) Jézus keresztje (1) Jézus követése (46) Jézus szeretete (19) jóság (4) jövő (3) kapcsolatok (37) karácsony (7) kedvtelenség (1) Kegyelem (28) keresés (2) kételkedés (9) kétségbeesés (4) kevélység (1) kiégés (2) kísértés (11) kitartás (12) konfliktusok kezelése (7) korlátaink (1) könyörgés (3) könyvajánló (1) Könyvklub Ezernyi ajándék (4) Könyvklub: A menedék (16) közösség (1) Krisztus követése (4) kritika (3) kudarc (2) küzdelem (19) lábmosás (1) lassítás (1) Légy világosság (24) lehetetlen (2) magány (11) magvetés (3) margóra (1) mások elfogadása (1) megállás (1) megbízatás (2) megbocsátás (16) megelégedettség (13) megfelelési kényszer (1) megismerés (6) megpihenés (3) Megpróbáltatás (40) megtèrès (6) megváltás (7) megváltást (1) miért (1) mint Jézus (2) misszió (4) munka (4) nagylelkűség (1) neheztelés (1) nincs véletlen (1) nyugalom (11) nyugtalanság (2) odafigyelés (11) odaszánás (3) olvasói gondolatok (48) otthon békéje (4) öltözet (2) önbizalom (6) önértékelés (45) önuralom (3) önvizsgálat (31) önzetlenség (1) örök élet (9) őszinteség (2) összetöretés (6) Pártfogó (1) Pásztor (2) pihenés (8) prioritások (3) próba (6) ráhagyatkozás (3) Receptek (4) Remény (33) rohanás (3) sóvárgás (5) stresszkezelés (6) szabadság (10) számadás (2) számolni Istennel (1) szavaink ereje (8) szégyen (2) szelídség (4) Szentlélek (6) szenvedés (5) szépség (7) szerelem (3) szeretet (52) szeretve élni (3) szeretve vagy (2) szív (1) szolgálat (29) szünet (2) támogatás (1) teherhordozás (7) teljes élet (1) Tetszem Istennek (1) tiszta szív (2) tisztánlátás (6) törődés (2) túlhajszolt élet (5) türelem (17) új élethelyzet (1) új év (11) ünnep (6) valentin nap (1) változás (23) várakozás (17) vendégfogadás (3) Versek (38) veszteség (1) video (8) Vigasz (8) vígasztalás (3)

2018. május 6., vasárnap

Gyermekeinkért mondott imádság

Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.


(3János 1:4)


A Példabeszédek könyvének 31. fejezete egy olyan anyát mutat be nekünk, akinek gyermekei felkelnek, és áldottnak mondják őt. Nemes egyéniségű, tökéletes feleségként látjuk őt, aki gyakorlatias, intelligens és erkölcsös.

A héberben a kiváló vagy erkölcsös szavakra a "chayil" szót használják, melyet időnként így magyaráznak: "erkölcsös, elszántan bátor, erős, hatalmas harcos." Az az édesanya, akinek gyermekei felkelnek, és áldottnak hívnak, imában harcol gyermekei szívéért, elméjéért és lelkéért. Azért imádkozik, hogy Isten óvó jelenléte vegye őket körül, és gyakran gyermekei helyett, ő maga áll ki Isten fegyverzetével a Gonosz ellen. A Lélek kardjával, ami Isten Igéje, tettre készen áll. Sokszor nem is vagyunk tisztában azzal, hogy hányszor gyengül meg a gyermekeink felé irányuló támadás imáink hatására.

Anyaként, nagymamaként, nagynéniként vagy barátként talán úgy érzed, hogy egy gyermek miatt érzett aggódásod több, mintsem elhordozni tudnád. Péter apostol arra buzdít bennünket, hogy "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (I.Péter 5:7)

Fiam ifjú korában belamináltattam egy kártyát, melyre imákat írtam fiam védelme érdekében. Te magad is imádkozhatsz azért, hogy gyermeked:


Minél előbb megismerje Krisztust mint Megváltót:
"mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által." (2Timóteus 3:15)

Hogy megutálja a bűnt
"Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot!" (97. Zsoltár 10)

Bűnei napvilágra kerüljenek
"Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet." (119. Zsoltár 71.vers)
(a fiam nagyon szerette volna, ha ezt a sort törlöm)

Az Úr megvédelmezze őt élete minden területén: lelki, érzelmi és testi vonatkozásban is
"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól." (János 17:15)

Felelősségteljesen végezze feladatát
"Ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, akik közül az egyik Dániel volt. Ők számoltatták el a kormányzókat, hogy a királyt semmi kár ne érje." (Dániel 6:3)

Tisztelje a feletteseit
"Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett." (Római levél 13:1)


Olyan barátok társaságát keresse, akik felemelik őt, és hogy megóvja az Úr azoktól a barátoktól, akik rossz hatással vannak rá
"Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik! Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre! Mert lábuk gonosz cél után fut..." (Példabeszédek könyve 1: 10,15,16)


Megtalálhassa a neki rendelt társat
"Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: "Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr." (2 Korintusi levél 6:14-18)


Tiszta maradjon a házasságig
"Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben!" (1 Korintusi levél 6:18-20)


Megtanulja, miként engedelmeskedjen Istennek és álljon ellen Sátánnak
"Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek." (Jakab 4:7)


Eltökélten Jézust követő lehessen
"Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes ." (Római levél 12:1-2)

Egy édesanya nagyon sok szerepet tölt be a gyermeknevelés éveiben. Ahogy gyermekeink nőnek, és ezek a feladatok egyenként megszűnnek, egy szerepünk azonban mindig megmarad - az imádkozó édesanya küldetése. 


Drága Istenem, mélyen egyetértek János szavaival, "Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak." Így könyörgök a mai napon...azért, hogy a gyermekeim a Te igazságodban járhassanak. Jézus nevében, Ámen.


(Forrás: Girlfriends in God, Daily Devotional, Sharon Jaynes http://www.girlfriendsingod.com/2014/praying-scripture-over-children/)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése