Labels

5 nap:Isten közel van (5) 7 napos diéta (9) A hét fényképe (17) A hét idézete (20) A múlt feldolgozása (5) A szeretet mint életforma (2) adakozás (6) Advent 2013 (30) Advent 2014 (44) Advent 2015 (11) Advent 2016 (13) Advent 2017 (4) Advent2015 (1) Advent2017 (28) Advent2018 (7) aggodalom (3) Aggódás (26) ajándék (15) Alapítvány (4) alázatosság (9) alkalmatlanság (9) Anyák napja (6) Anyáknapja (6) Apák napja (1) átadás (14) Atya (3) az élet ösvénye (1) barátság (20) bátorítás (39) bátorság (6) Békesség (34) belső békesség (18) belső viharok (30) beszéd (7) betegség (4) Biblia olvasás (18) Bizalom (81) bizonyosság (1) bizonyságtétel (20) biztatás (4) böjt (2) bölcsesség (22) Bűnbocsánat (12) bűntudat (5) céltudatos élet (11) család (8) csalódások (8) Csendes percek (2452) csendesség (8) csüggedés (13) Depresszió (13) dícséret (2) dicsőítés (20) Döntések (27) Egy misszionárius naplójából (18) egyedül (2) együttérzés (13) elég vagy (2) elengedés (4) életöröm (11) elfogadás (10) Elgondolkodtató történetek (19) elhívás (6) elismerés (3) előítélet (4) elszámoltatás (1) elutasítás (5) elvárások (1) Emberekről van szó (14) emberektől való félelem (1) Emlékezés (3) engedelmesség (12) erő (17) értékes vagy (2) fájdalom (15) fáradtság (10) feladat (18) félelem (18) feltámadás (6) feltöltődés (12) Filmajánló (4) fogadalmak (1) formálódás (1) Főoldal (156) Galéria (39) gondolataink irányítása (14) Gondolatok (42) gondoskodás (3) gondviselés (14) gyász (3) gyengeségek (8) Gyermeknevelés (38) Gyógyulás (16) győzelem (6) hála (15) hálaadás (15) harag (8) harc (7) házasság (33) hit (44) hozzáállás (3) Húsvét (11) hűség (8) identitásunk (8) időbeosztás (17) igazság (13) Igehirdetés (38) ígéretek (6) Igevers (4) Ima (50) imádság (22) Immánuel (3) irgalom (12) irigység (3) ismeretlen (1) Isten ajándéka (14) Isten ereje (23) Isten gondoskodása (39) Isten hangja (7) Isten hűsége (40) Isten időzítése (4) Isten keresés (6) Isten követése (21) Isten lát (6) Isten mellett (2) Isten munkálkodása (20) Isten neve (7) Isten szeretete (98) Isten terve (32) Isten tudja (2) Isten válasza (18) Isten védelme (21) Isten vezetése (62) Istenen lévő tekintet (6) Istennel töltött idő (21) Istentisztelet (1) jellem (2) jellemsség (1) Jézus a világ világossága (2) Jézus áldozata (20) Jézus barátsága (3) Jézus eljövetele (2) Jézus képviselése (10) Jézus keresztje (1) Jézus követése (46) Jézus szeretete (19) jóság (4) jövő (3) kapcsolatok (37) karácsony (7) kedvtelenség (1) Kegyelem (28) keresés (2) kételkedés (9) kétségbeesés (4) kevélység (1) kiégés (2) kísértés (11) kitartás (12) konfliktusok kezelése (7) korlátaink (1) könyörgés (3) könyvajánló (1) Könyvklub Ezernyi ajándék (4) Könyvklub: A menedék (16) közösség (1) Krisztus követése (4) kritika (3) kudarc (2) küzdelem (19) lábmosás (1) lassítás (1) Légy világosság (24) lehetetlen (2) magány (11) magvetés (3) margóra (1) mások elfogadása (1) megállás (1) megbízatás (2) megbocsátás (16) megelégedettség (13) megfelelési kényszer (1) megismerés (6) megpihenés (3) Megpróbáltatás (40) megtèrès (6) megváltás (7) megváltást (1) miért (1) mint Jézus (2) misszió (4) munka (4) nagylelkűség (1) neheztelés (1) nincs véletlen (1) nyugalom (11) nyugtalanság (2) odafigyelés (11) odaszánás (3) olvasói gondolatok (48) otthon békéje (4) öltözet (2) önbizalom (6) önértékelés (45) önuralom (3) önvizsgálat (31) önzetlenség (1) örök élet (9) őszinteség (2) összetöretés (6) Pártfogó (1) Pásztor (2) pihenés (8) prioritások (3) próba (6) ráhagyatkozás (3) Receptek (4) Remény (33) rohanás (3) sóvárgás (5) stresszkezelés (6) szabadság (10) számadás (2) számolni Istennel (1) szavaink ereje (8) szégyen (2) szelídség (4) Szentlélek (6) szenvedés (5) szépség (7) szerelem (3) szeretet (52) szeretve élni (3) szeretve vagy (2) szív (1) szolgálat (29) szünet (2) támogatás (1) teherhordozás (7) teljes élet (1) Tetszem Istennek (1) tiszta szív (2) tisztánlátás (6) törődés (2) túlhajszolt élet (5) türelem (17) új élethelyzet (1) új év (11) ünnep (6) valentin nap (1) változás (23) várakozás (17) vendégfogadás (3) Versek (38) veszteség (1) video (8) Vigasz (8) vígasztalás (3)

2018. május 24., csütörtök

Amikor a félelem neked dolgozik

„Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál.” Péld 29,25

Bár kezdek kigyógyulni abból, hogy mindig az emberek kedvét keressem, még mindig nehéz szembemennem azzal, amit mások akarnak.
Legyen szó akár egy ismeretlen ételről , akár valami súlyosabb dologról, ha úgy sejtem, hogy véleményem különbözik másokétól, inkább nem adok hangot neki.

Máig ellenségem a másoktól való félelem, és különösen attól rettegek, hogy csalódást okozok valakinek. Állandó szükségem van Isten segítségére. Ha döntésem az emberfélelmen alapul, ha mások véleménye, elfogadása, egyetértése alapján döntök, sosem győzhetek. A másoktól való félelem gyakori csapda, és még hosszú utat kell megtennem, míg végleg megtanulom, hogy nem kell mindig mások kedvében járnom.

Mi lenne, ha olyan bátor lennék, olyan biztosan állnék a meggyőződésemben, hogy akár egy államfővel is nyíltan szembe mernék szegülni?

A két bába, Sifra és Pua, Mózes II. könyvében pontosan ezt tette az ókori Egyiptomban. Nem teljesítették a fáraó parancsát, hogy öljenek meg minden héber fiúgyermeket, akinek születésénél segédkeznek. „A bábák azonban félték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi király parancsának és életben hagyták a fiúkat” – olvassuk a 2Móz 1,17-ben. Életre váltották mai alapigénket: „Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál.”

Honnan volt lélekerejük megtenni, amit mi legtöbben nem tudtunk volna?

Istent félték, és nem a fáraót. Ezt a félelmet nem a veszélytől, rossztól, fájdalomtól való rettegés táplálta, hanem szeretet, remény és tisztelet Isten iránt. Így ír erről Jeremiás: „Akkor majd az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek. Más szívet adok nekik és más viselkedést, hogy minden időben féljenek engem, és így jó dolguk legyen, nekik és gyermekeiknek is. Örök szövetséget kötök velük és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem" (Jer 32,38-40).

Amikor Istent féljük – amikor szeretettel, reménnyel és tisztelettel fordulunk Isten felé -, készek vagyunk engedelmeskedni Neki. Amikor ki tudom mondani, hogy jobban szeretem Őt, mint az emberek jó véleményét, elfogadását és egyetértését, akkor az Ő szeretetének ereje fog támogatni döntéseimben.

Ha kihívás elé kerülök, feltöltődöm magabiztossággal, hogy még akkor is úgy döntsek, ami méltó Hozzá, ha ez lenne a legnehezebb döntés. Ha Isten az életünk Ura, szívünket egyesíti a magáéval, hogy követni tudjuk az úton. Nem mintha többé sosem kínozna a kétség, hogy Istent tiszteljük-e meg vagy az embereknek kedvezzünk, de az Ő szeretete mindig ott lesz támaszul, és tudni fogjuk, hogy ami Neki tetszik, az végső soron nekünk is javunkra válik.

Sifra és Pua, a bábák, nehéz döntést hoztak, mikor Isten útját követve szembementek a fáraó akaratával. Az ebből származó jó nem mutatkozott meg azonnal. Nem, mert a fáraó továbbterjesztette ördögi tervét, és kiadta a parancsot katonáinak: „Minden fiút, aki a hébereknél születik, vessetek a folyóba, de a lányokat hagyjátok mind életben” (2Móz 1,22b). Az izraelitákat pedig újabb kényszermunkákkal sanyargatta.

Mialatt a zsidók állhatatosan várták Istenük segítségét, Ő elindította megváltó tervét: megszületett Mózes.

Sifra és Pua élete azt bizonyítja nekünk, hogy az istenfélelem mindig előbbre való az emberfélelemnél. A fáraó világa, aki emberektől félt, megszűnt létezni, az izraeliták viszont megtapasztalták Isten szabadítását.

Ilyen az, amikor a félelem nekünk dolgozik: ha műveljük, ha életünkkel tápláljuk magunkban Isten félelmét. Mindegy, mi kerül az utunkba. Mindegy, mit veszítünk, vagy mit vesznek el tőlünk. Mindegy, ki ért egyet velünk, vagy fogad el minket. Mindegy, mennyire esik szét a világ körülöttünk, mi Istent választjuk. Bízunk Benne, és hisszük, hogy ha ezt tesszük, nem fordul el tőlünk, „és így jó dolgunk lesz”.
Uram, add szívembe az istenfélelmet, hogy sose távolodjak el Tőled. Jézus nevében, Ámen.


Lynn Cowell: When fear Works for You, Encouragement for today, 2018.05.23., https://proverbs31.org/read/devotions/full-post/2018/05/23/when-fear-works-for-you, kép:pinterest.com, fordítás:eszmelkdesek.blogspot.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése