Az Ő szeretete megtart minket

Amit a 42. Zsoltárból tanultam


A bánat volt az állandó barátod?

A könnyek lettek a mindennapi kenyered?

Hallasz hangokat a fejedben

amelyek azt mondják "Hol van a te Istened?"

A 42. Zsoltár által inspirálva, ezek a szavak egy este a fejemben formálódtak, amikor a kanapémon ültem egy takaróba burkolózva. Az életet mostanában egy kicsit különösen nehéznek éreztem, ezért kinyitottam a Bibliámat a Zsoltároknál, és elkezdtem olvasni. Meleg fény ragyogott a Bibliám lapjain, természetes fényt adva a 42. Zsoltárt író szorongásának. "Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, (Zsoltárok 42: 2-3, HUNB) Gyászában ez a zsoltáros vágyott Isten után, de úgy érezte, hogy elfelejtették. A körülötte lévő emberek gúnyolták őt, "Hol van a te Istened?" (Zsoltárok 42:3)

Tudsz kapcsolódni hozzá? A Zsoltárok könyve nem fél megmutatni nekünk, íróinak nyers érzelmeit és küzdelmeit. A szomorúság és a megkérdőjelezés átélhető témáival birkózik a könyvben. A zsoltárosok azonban úgy haladnak át a mély gyászon és a gyötrelmes kérdéseken, hogy mindig visszatérnek két igazsághoz: 1) Isten irgalmas, szerető és igazságos. 2) Isten teljes mértékben méltó a bizalmunkra és imádatunkra.

Emlékezz arra, hogy ki Isten

Istenem, elcsügged a lelkem, azért terád gondolok (Zsoltárok 42:7a)

Amikor kételkedsz Isten jóságában vagy szeretetében, emlékezz arra, hogy ki Isten, és mit tett.

Emlékezz:
  • Isten ígéreteiről és arról, hogy nemzedékeken át hűségesen megtartotta ezeket az ígéreteket.
  • A múltadban történtek olyan események, amikor Isten konkrét módon megmutatta szeretetét, amikor gondoskodott rólad, megvigasztalt, vagy kinyilatkoztatta magát neked.
  • A legfontosabb dolog, amit Jézus valaha is érted tett a kereszten.
A kereszt az a hely, ahol Isten szeretetének legnagyobb bizonyítékát láthatjuk. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róma 5:8)

A kereszt bizonyítja, hogy Isten szeretete nem függ a tetteidtől, a körülményektől vagy az állandóan változó érzéseidtől. Akkor adta, amikor még bűnös voltál. Semmit sem tettél azért, hogy kiérdemeld Isten szeretetét, és semmit sem tehetsz azért, hogy Isten ne szeressen és ne kísérjen téged.

Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? ert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róma 8:35, 38-39)

Amikor kétségek fenyegetnek Isten szeretetével kapcsolatban, emlékezz arra, hogy Jézus emberré lett, az emberek elutasították, és az Atya Isten elhagyta a kereszten, hogy elvegye a bűneidet, és igazzá tegyen téged. Semmi sem választhat el téged ettől az áldozatos szeretettől.


Mondd el a lelkednek, hogy reménykedjen Istenben

Mi történik akkor, ha az elmédben tudod ezeket az igazságokat, de a szíved még mindig nehéz, és nehezen hiszed el, hogy Isten szeret téged? A 42. Zsoltár írója magának prédikált. Lehet, hogy ez egy kicsit őrültségnek hangzik, de sok mindent tanulhatunk belőle.

Miért csüggedsz el, lelkem,
miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben,
mert még hálát adok neki,
szabadító Istenemnek! (Zsoltárok 42:12)

"Bízzatok Istenben". Néha szükségünk van arra, hogy az igazságot hirdessük a lelkünknek, amikor reménytelennek érezzük magunkat. Szeretek erre úgy gondolni, hogy Jézusba kapaszkodva és Istenhez kiáltva mondd el neki, hogy szükséged van rá, és nem fogsz kevesebbel beérni, mint Jézus.
A zsoltáros egy másik módot is mutatott nekünk abban, hogy aktívan reménykedett Istenben, az az volt, hogy dicsőítette Őt. Isten dicsőítése egy erőteljes módja annak, hogy a megismert igazságot a szívedbe költöztesd, hogy az hatással legyen az érzelmeidre. A dicsőítés segíthet abban, hogy az érzelmeid összhangba kerüljenek az igazsággal.
Követheted ezt a példát. Válaszd azt, hogy egyedül Istenben reménykedsz, és higgy abban, hogy eljön a nap, amikor teljes mértékben átérzed az Úr szerető jóságát (még akkor is, ha ez a nap csak a mennyben lesz). Addig is imádd Jézust a keresztért, ahol megmutatta szeretetét.


Isten szeretetreméltósága

Isten szerető jósága nem mindig olyan, mint a "meleg, bolyhos, minden jól működik" szeretet. Ez a szeretet a kereszt szeretetének a fajtája. Az a fajta szeretet, amely hajlandó volt meghalni érted, magára vállalva a bűnöd adósságát, és Isten gyermekévé téve téged. Ez az a fajta szeretet, amely megígérte, hogy soha nem hagy el és nem felejt el téged, még akkor sem, amikor nem érzed a közeledben. Ez az a fajta szeretet, amely megígérte, hogy végül a gonosz nem győz, a fájdalom nem tart örökké, és minden dolog sokkal örökkévalóbb és nagyobb súlyú dicsőséget munkálnak számodra.

Ez az a fajta szeretet, amiben reménykedhetünk, és amiről énekelhetünk, még akkor is, amikor a lelkünk levert és fáradt.


Lásd a keresztet, ahol a szeretet és a kegyelem

Egyszerre eltörölte bűneidet

Mondd meg lelkednek, hogy énekelje az Ő dicséretét

És reményedet Istenbe helyezd.forrás:https://wholeheartedquiettime.com/blogs/blog/his-love-upholds-us
kép: pinterest


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések