Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október, 2013

Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: ...Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

Üzenet Michelangelotól

"...úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben,"

"...úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben,"

Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg.

A hét fényképe...

Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el: "Az Úr az én hadijelvényem".(Jehova-Niszszi)

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.”

A hét idézete....

Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: "Mindenki téged keres." Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem."

Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké.

Csodálatos szabadulás

Ábrahám és Lót, igehirdetés.---2013.09.28., Bikádi Róbert

Szép hetet kívánunk!

A második (parancs) ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

...mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.

„Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm

"Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát."

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.