2021. február 25., csütörtök

Ki figyel rád?

"Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar." Prédikátor 4:12Mindannyiunknak szüksége van olyan emberekre, akik védelmükbe vesznek, segítenek a jó úton maradni és figyelmeztetnek a veszélyre. Szükségünk van segítségre, mert mindannyiunknak vannak gyengeségeink.

A Filippi 2:4-ben azt olvassuk, hogy fontos mások érdekét is szem előtt tartanunk, nem mindig csak a magunkét. Ettől erősebb ellenkultúra-igeverset sehol nem találsz. Az USA-ban az alap hozzáállás az, hogy minden “rólam szól” — ami nekem kell, ami nekem tetszik, amit én akarok.

A Biblia viszont azt tanítja, hogy egymásról gondoskodjunk, hiszen egy család vagyunk! Isten családjában egymás testvérei vagyunk, ezért egyértelmű kéne legyen az, hogy védelmezzük és támogatjuk egymást az igaz úton.

Az Államokban 2001. szeptember 11. óta jobban odafigyelünk egymásra. Tudtad, hogy mi hívők olyan ellenséggel állunk szemben, aki fölülmúlja a terroristák pusztító erejét is? Bizony! Személyes ellenséged van, akik utál téged. Ő a Sátán. Minden erejével tönkre akar tenni téged. Tönkre akarja tenni a kapcsolataidat. Le akar győzni téged.

Miért tenne ilyet? — kérdezed. Azért, mert Istenhez nem érhet. Ha valakit bántani akarsz, de őt magát nem éred el, mit teszel? Hát a gyermekeit próbálod elkapni. Mivel Sátán nem tudja Istent bántani, a gyermekeit bántja helyette.

Amikor Sátán rád támad, nem egy kicsi piros-kosztümös-ördögfióka jön ellened vasvillával. Tudod, hogyan teszi tönkre az életedet? Szokásokkal, melyekből nem tudsz kitörni; múltbeli sérülésekkel, melyektől nem tudsz szabadulni; olyan problémákkal, körülményekkel és kapcsolatokkal, melyek összetörik a szívedet.

Legtöbb keresztény azért veszít, azért bukik el, mert egyedül akarja legyőzni Sátánt. Ez butaság! Soha nem fogod tudni legyőzni az ördögöt egyedül. Szükséged van olyan emberekre, akik vigyáznak rád és segítenek neked.

A közösség az Isten terve szerinti megoldás a győzelemre. Meg kell találnod azokat az embereket, akik kiállnak melletted a nehézségek idején, s melléd állnak, mondván, „Nem engedjük, hogy elcsüggedj! Nem engedjük, hogy letörjön ez a helyzet! Nem engedjük, hogy aggódj! Itt maradunk melletted.”


„Az egyedül küzdő embert könnyű megtámadni és legyőzni, ketten viszont össze tudnak fogni, és együtt győznek. Hárman azonban még erősebbek, mert a hármaskötél nem szakad el könnyen.” (Prédikátor 4:12, az angol NLT fordítás alapján).

https://my.bible.com/users/vidievi/reading-plans/1650-better/subscription/624672725/day/2/segment/0
fotó: pinterest

2021. február 24., szerda

Az élet ösvényét járva szükségünk van egymásra

"Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben." Efézus 4:16

"Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. 7Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb." Kolossé 2:6-7


A Biblia azt mondja a Kolossé 2:6-7-ben, „Ahogyan elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is Őbenne.” (Az angol ESV alapján.) A Biblia gyakran hasonlítja az életünket a járásunkhoz - azért, mert senki nem tölti a mindennapjait ücsörgéssel. Mindannyian úton vagyunk. Az Újszövetség folyamatosan felszólít bennünket arra, hogy járjunk bölcsen, szeretetben, a világosságban, engedelmességben és a Lélekben.

Isten Beszéde szerint azonban földi utazásunk egyik legfontosabb eleme a következő: életünk útját nem egyedül kell végigjárnunk. Ennek semmi köze ahhoz, hogy házas vagy egyedülálló vagy. A házasság nem válasz a közösségi életre. A közösség az. A közösséget pedig a lelki családodban, azaz Krisztus testében találod meg.

Egyesek erre azt mondják, „Mi baj azzal, ha egyedül csinálom a dolgaimat? Szeretek egyedül intézni dolgokat. Sőt, jobban szeretem egyedül megoldani az életemet. Úgy legalább a saját kedvemre tehetek mindent, és nem kell másokhoz igazodnom.”

Lehet, hogy szeretsz egyedül járni, de akkor is szükséged van másokra. Hadd mutassam meg neked három pontban, hogy miért!

1. Biztonságosabb. Megesett már veled az, hogy egyedül kellett végigmenned egy sötét sikátoron vagy egy vidéki kis falu végtelen utcáján? Elég ijesztő tud lenni. Biztonságosabb másokkal együtt menni.

2. Vannak támogatóid. Egy ősi zambiai mondás szerint, „Ha gyorsan akarsz járni, menj egyedül; ha messze akarsz jutni, menj másokkal.” Az élet nem egy 60 méteres sprintfutás; az élet egy maraton. Ahhoz, hogy pályádon végig érj és ne égj ki közben szükségedvan olyan emberekre, akik kísérnek utadon és akikkel tartalmas kapcsolatot ápolsz.

3. Bölcsebb. Sokkal többet tanulsz akkor, amikor másokkal jársz, mint amikor egyedül. A Példabeszédek 28:26 szerint, „Aki a maga eszében bízik, ostoba,...” Másszóval, ha te magad találsz ki dolgokat, és nincsen veled valaki, aki azokat megvizsgálná, lehet, hogy rossz irányban haladsz. Ha egész életeden át egyedül teszel dolgokat, nem lesz veled senki, hogy azt mondja, „Letértünk az útról. Vissza kell jutnunk az ösvényre, hogy újra a jó irányba mehessünk.”

Az Efézus 4:16-ban azt olvassuk, „Ahogyan minden egyes testrész a saját feladatát végzi, úgy növekszik, épül és erősödik az Isteni szeretet által az egész Test.”


Szükséged van olyan emberekre az életedben, akik segítenek abban, hogy növekedj a hitben Isten terve szerint. Az élet a kapcsolatokról szól. Isten a szeretet, és Ő azt akarja, hogy megtanulj szeretni: szeretni Istent és szeretni másokat. Ez az élet két legfontosabb leckéje.

https://my.bible.com/users/vidievi/reading-plans/1650-better/subscription/624672725/day/1/segment/0
fotó: pinterest


2021. február 23., kedd

A szeretet, amire vágysz

„Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.”
Zofóniás 3:17


A gyermekeimmel az élet, hol édes, hol savanyú... valójában így van ez mindenkivel. Függ ez a pillanattól, vagy az adott naptól. Sokszor egy egy örömteli alkalommal, valamelyik gyermekem meglep egy édes pillanattal, amit később kincsként őrzök a szívemben.

Volt egy ilyen különleges beszélgetésem a középső gyermekemmel, Hunterrel, amikor még csak kilenc éves volt. Alvás idő volt. Fogak megmosva. Pizsama felvéve. Imák elmondva. Sampon illat áradt frissen mosott hajáról. Ahogy egy kósza tincset elfésültem a szeme elől, az édes beszélgetés egy ártatlan kérdéssel elkezdődött:

,,Anya, tudod mit szeretek?”
,,Mit szeretsz Hunter?”-kérdeztem vissza suttogva.
,,Szeretek szeretve lenni.” -válaszolta tűnődve. ,,Igen. Igazán szeretek szeretve lenni.”

Ahogy ott feküdtem mellette a sötét szobában, eltűnődtem kijelentésének mélységén.
A legegyszerűbb gondolat volt, elbűvölően őszinte, mégis a legmélyebb és átgondoltabb megállapítás, amit addig hallottam tőle, a szívéből szólt.

Amikor kimondta ezt a három szót: ,,Szeretek szeretve lenni,” több dolgot is hallottam egyszerre:

  • Mélyen vágyik, arra hogy szeretve legyen.
  • Tudja, hogy szeretve van.
  • A szeretet tartálya újra töltődött, mikor betakargattam.
  • A legnagyobb szükséglete a szeretet.

Ahogy Hunternek, nekem is a legnagyobb vágyam az, hogy szeretve legyek, biztonságban, rajongva, törődve és megelégedve ebben a szeretetben.

Nem tudom hol talál téged ma ez az üzenet, de érzem Isten késztetését, hogy elmondjam neked, Ő szeret téged. Teljesen. Tökéletesen. Örökké. (Igen, ezeket mind neked mondom!)

Ismeri a neved. Ismeri a szíved. Ismeri körülményeid. Hallja imáidat.

Szeret téged és vágyik arra, hogy megpihenj az Ő szeretetében. Az Ő igéje mondja mindezt.

Te tökéletesen szeretve vagy.

Isten szeretet nem a teljesítményünkön múlik, sem a szépségünkön. Nem múlik pozíción vagy képességeken sem. Sokszor tévesen azt gondoljuk, ha ezt vagy azt jobban tudnánk csinálni, akkor Isten jobban szeretne bennünket. Esetleg ha nem tettünk volna meg bizonyos dolgokat, Isten jobban tudna szeretni. Az igazság ez: Isten soha nem fog kevésbé, vagy jobban szeretni, bármi is történjen. Az ő szeretete teljes, és te vagy ragaszkodásának tárgya.

De ne az én szavamra hallgass ebben a kérdésben, hanem az Övére. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten irántunk való szeretete megállíthatatlan, kikutathatatlan, és törhetetlen... ,,sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
Róma 8:38-39

Nem számít mit hittél a múltban, higgy abban, hogy értékes vagy, megfizethetetlen és szeretve vagy Isten által.

„Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.”
Efezus 3:18-19

„Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.”
Zofóniás 3:17

Hagyd, hogy ezek a szavak leülepedjenek. Ízleld meg Isten szeretetét ma. Vedd el személyesen. Időzz hosszan az Ő irántad való ragaszkodásában.
Hagyd, hogy ezek a gondolatok megtalálják, betöltsék és meggyógyítsák szívedet.

Amikor magunkhoz öleljük Krisztus mély szeretetét, mint személyes valóságot, megnyerünk egy erőteljes, jelentőségteljes életet, ami megbocsátással kezdődik és igazságban és kegyelemben folytatódik.

Menj tovább ma is az Ő szeretetében. Légy biztos benne. Oszd meg. Változz meg általa. Szeresd Őt.

Drága Uram, köszönöm, hogy jobban szeretsz, mint megérdemelném és megérteném. Egy bizonytalansággal teli világban, nagyon hálás vagyok azért, mert tudom a Te szereteted soha nem változik, nem ingadozik és nem szűnik meg. Szeretlek Téged, Uram. Kérlek mozdítsd a szívem, hogy még inkább szeresselek Téged ma.
Jézus nevében, Ámen.(forrás:https://girlfriendsingod.com/the-love-you-long-for/
Gwen Smith-The Love You Long for
Used with permission
fotó:pinterest)

2021. február 22., hétfő

Többet ér a bánat mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív


Prédikátor 7:3Pár éve döntöttem amellett, hogy követem Jézust.
Visszagondolok az azóta eltelt pár évre, és eszembe jutnak azok a megpróbáltatások amin keresztül vitt Isten. A sok megaláztatás a hitem miatt, szerelmi csalódások, családi problémák. Amikor ott álltam a nehézségek közepette, úgy éreztem , hogy ennél nagyobb lelki fájdalmat én nem akarok átélni. Vigasztaló dolog az, hogy tudtam: Isten soha nem engedi, hogy nagyobb próba érjen, mint amekkorát erőm révén el tudnék hordozni.
Előbb vagy utóbb, miután emberi erőlködésem elbukott, hogy helyrehozzam a dolgokat, Isten kezébe tettem fájdalmam, és a párnámba zokogva kértem az ő segítségét. Bármennyire nehéz időszakok voltak, Istennel mégis csodálatosak.Nap mint nap át kellett neki adnom az irányítást. A probléma, a csalódás, a fájdalom továbbra is ott volt, de mégis Isten betöltött egy teljesen átjáró szeretettel, örömmel.
Ha lenne egy időgépem, és visszamehetnék sem változtatnám meg a múltat. Áldásként tekintek rájuk, és amikor azt érzem lankadok, hogy  leveszem a tekintetem Istenről, hogy más lesz a fontos,hogy bedarálnak a munkás hétköznapok, akkor ezekre az időszakokra tekintek vissza. Hogy milyen közel álltam Istenhez és milyen béke járt át. Bátorítalak, hogy te is keress az életedben ilyen állomásokat, amelyekre visszatekintesz.

A nyáron részt vettem egy keresztény táborba, amit alig vártam. Az első pár napot végig sírtam egy csalódás miatt. Kihagytam több programot, és tinédzser lányként depresszióztam a szobámban.
Imádkoztam és sírtam, kértem Istent vegye el a bánatom, hiszen itt vagyok egy olyan helyen ahol csak róla hallhatnék, vele töltekezhetnék, és én meg itt szerencsétlenkedek fent, és siratok egy olyan dolgot, ami nem is biztos, hogy boldogabbá tett volna.
Reggel a Szentírást lapozgatva, a Prédikátor könyvében olvastam egy igét, ami azóta a legkedvesebb számomra:

"Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív." Prédikátor 7:3

Rögtön értelmet nyert a sok szenvedés. Igen megéri, ezeken átesni. Megéri, a földön fetrengeni, sőt nekem itt a helyem. Ezek által fejlődik az az ember, akit Isten elhívott. Ezek által tud formálni. Ezek által gyógyítja a szívem. Igen, akarom és még többet akarok belőle.
Hitünk megpróbálása során Isten erős tanítványokká formál, akik valóban hitben járnak, nem látásban (2Korinthus 5:7). 
 Nem akarom, hogy az életem körülményei szabják meg a mindennapi hozzáállásomat, az imaéletemet, a kedvemet. Szeretnék Istenben meggyökerezni. Szeretném  a még előttem álló viharokat Vele átvészelni, és olyanná lenni, amilyennek Ő szeretne látni!Drága Atyám!
Te látod most a szívemet, te látod mivel küzdök. Szeretném átadni, és a kezedbe tenni. Hiszen tudom, ott van a legjobb helyen. Hálás vagyok, hogy Te a nehézségeimet, problémáimat arra használod fel, hogy gyógyíts. Köszönöm, hogy úgy szeretsz ahogy vagyok,  de mégis formálsz. Kérlek Istenem add, hogy ne aggódjak a holnapon, ne akarjak emberileg irányítani, hiszen tudom, hogy Te reményteljes jövőt szánsz nekem.
Szeretlek Atyám és maradj velem. Jézus nevében kértelek, Ámen.

Egy olvasó gondolatai

  Fotó: pinterest.com

2021. február 21., vasárnap

Kedves Túlterhelt: csak gyere

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Máté:11:28 (RÚF)


Az utóbbi időben, az ima naplómban egy irányvonal figyelhető meg. Hónapok óta kérem Istent, hogy adja meg nekem, hogy lássak tisztán és mutasson nekem egy irányt, miközben én néhány életviteli változásban igyekszem eligazodni, karrier váltástól kezdve a családom működéséig.

Jézus, lehetne, hogy mutatnál nekem egy égő csipkebokrot? Igérem, hogy nem fogok ellened harcolni, azzal kapcsolatban, hogy mire hívtál el. Arra van szükségem, hogy egyértelműen megmutasd, hogy biztos ne tévesszem el az irányt.

Gyakran összezavar a nyomás és a félelem aközött, amire a szívem mélyén vágyok és amit szerintem tennem kellene. Bár egyik sem rossz vagy bűnös, szeretném megismerni a hűséges keresztény számára a megfelelő utat. Mélyen vágyom arra, hogy engedelmeskedjek Istennek, azonban semmit sem akarok kihagyni. Mindig a tökéletességre vágyom, ami azt jelenti, hogy azt szeretném, hogy minden a legjobban és legnagyobb rendben menjen.

Jól tudja támadni az ellenség a törvényeskedésben gyökerező gondolataimat és elvárásaimat. Képes vagyok gyorsan besározni az Isten iránti tiszta szívű odaadásomat, amely arra motivál, hogy szeressek és szolgáljak, olyan ötletekkel, amelyek azt mondják, hogy mindennek az előírt módon kell történnie. Az az érzésem, mintha keményebben kellene dolgoznom és mindent teljesítenem kellene ahogy minden Krisztus-követő tesz, pontosan tökéletesen egyenlő és következetes sorrendben. A nap végére azonban ez a hozzáállás egy nehéz, kudarcokkal teli teherré válik.

De Jézus félbeszakítja ezeket a fárasztó és önmagamat megítélő gondolataimat, azzal az egyszerű hívással, hogy „jöjj Énhozzám”.

Máté 11-ben Jézus a tömeghez szól. Krisztus csalódott a fariezusokban és a vallásos vezetőkben akik Isten gyermekeit emberalkotta jogi előírásokkal és kikötésekkel terhelték meg. Így felajánlja az embereknek – neked és nekem is - a következőt:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:28-30., RÚF)

Igen, kérlek! El vagyok fáradva és le vagyok terhelve. Jézus, Lelkemnek szüksége van a Te nyugalmadra!

Figyeld meg azt a három kedves lépést amit Jézus kér tőlünk: „Jöjj énhozzám… Vedd fel az igámat… Hagyd, hogy tanítsalak…”

Nézd meg, hogy mit ígér számunkra Jézus: „Megnyugvást adok neked… megnyugvást találsz lelkednek.”

Amikor megpihenek és Jézus alázatos és szelíd szívétől tanulok, az a „teher” amit a szívemre tesz, könnyű. Benne szabadok lehetünk a legalista körforgásoktól és elvárásoktól. Egyszerűen rátámaszkodhatok az Ő hangjára és követhetem Őt az egyik juhaként, ahogyan János 10:27-ben írja: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem” (RÚF).

Barátnőm, hallgass Jézus hangjára és menj Hozzá. Jézus mindennel ellátott téged ahhoz, hogy megvalósítsd és elvégezd mindazt, amit Ő megtervezett számodra. Se többet, se kevesebbet. A legfontosabb dolog, amit Ő adhat neked, az Önmaga.

Atyám, Köszönöm, hogy meghívtál ebbe a megmentő kapcsolatba Jézussal. Bízom abban, hogy amikor felveszem az igáját, teljesíteni fogom az egyedi elhívásomat, mert az utam minden egyes lépésében megsegít. Segíts nekem, hogy minden nap megkapjam a Tőled jövő szabadságot és megnyugvást. Jézus nevében, Ámen.forrás: https://proverbs31.org/read/devotions/full-post/2021/02/12/dear-burdened-just-come

fotó: pinterest

2021. február 20., szombat

Félelem a fordulópontnál

 

De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. 


Jeremiás 17:7-8

Vannak olyan típusú emberek, akik nagyon szeretik a meglepetéseket... 

Az ilyen típusú emberek szeretik a meglepetés partikat. Ők azok akik biztosan díjaznák, ha egy napon, amikor bemennek a munkahelyükre, szembesülnének egy ajándék meglepetés vakációval, amely elrepítené őket az íróasztaluktól néhány óra leforgása alatt. Ők azok, akik élveznék a lakásfelújító műsort a saját otthonukban tevékenykedő filmesekkel, és egy teljesen megújult, ajándékba kapott ruhatárral. 

A meglepetések felvillanyozzák őket, olyan érzést kelt bennük, mint egy hullámvasút menet, amelyről azt gondolták, hogy véget ért, de hirtelen egy újabb körre viszi őket, szédítő magasságba és mélységbe repülnek. Magasra tartva kezüket, élvezettel merülnek el a bizonytalanság mámorába. 

Ők mindezt lelkesítő, vidám dolognak tartják. 

Hát én, az ilyesmit egyáltalán nem élvezem. 

Sőt, a fent említett szituációkban biztosan kimutatnám a nemtetszésemet... 

A barátaim jól ismernek, és épp ezért nem szerveznek nekem meglepetés összejöveteleket. Senki sem tervez nekem meglepetés utazást, vagy egy meglepetés ruhatár cserét. És mielőtt a hullámvasútra szállnék, aprólékosan áttanulmányozom a kör menetét... 

De az életünk nem így zajlik, nem ilyen kiszámítható. 

A mindennapjaink körforgása váratlan kanyarokat, magasba repüléseket és hirtelen zuhanásokat produkál, épp ott ahol sima és gondtalan menetre számítunk. Mert az élet ilyen, váratlan fordulatokkal tud meglepni bennünket. 

Valószínűleg ezért nem szeretem a meglepetéseket. Nem szeretem a váratlan fordulatokat, mert azok megrémisztenek és ilyenkor sebezhetőnek érzem magam. 

Azonban kezdek lassan rájönni, hogy ez az érzés nem is olyan rossz dolog, hiszen a kiszolgáltatottságunk arra emlékeztet bennünket, hogy nem tudunk mindent kontrollálni. A sebezhetőségünk tudata és a félelmeink pedig figyelmeztetnek bennünket, hogy Istenre van szükségünk. Megkérdőjelezhetetlenül, lényünk minden porcikájával. 

Abban az űrben pedig, amely az általunk irányítani vélt események és az irányíthatatlan dolgok között tátong, hitünknek lehetősége van mély gyökeret ereszteni. Ezek a gyökerek pedig abban a reménységbe, örömbe és békébe kapaszkodnak, amelyeket egyedül Isten adhat. 

Mert a hitünknek nem nagyra kell nőnie, hanem mélyen kell gyökereznie. Csakúgy, mint a Jeremiás könyvében említett hívő hitének: „ De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. „ 

Hogyan érhetjük el ezt a mélyen gyökerező hitet? 

Ugyanazokkal a törvényszerűségekkel, amelyekkel a fa is mélyre ereszti a gyökerét. Mert a fizikai gyökér is csak akkor tör egyre mélyebbre, ha vizet kaphat. Azok a nehézségek, amelyek megerősítik ezeket a mélybe törő gyökereket, segítik a fát, hogy ellen tudjon állni az őt tépázó szeleknek és hatalmas viharoknak. 

Arra készüljünk, hogy vihar biztosan lesz. És az a fa, melynek a gyökerei nem nyúlnak a mélybe, nagy veszélyben van, a viharok megtépázzák és kidönthetik a helyéből. 

Ez velünk is így van. Sekélyes Isten keresés sekélyes hitet eredményez, mely sebezhetővé tesz bennünket, könnyebben eleshetünk. De a mélyebb kutatás mélyebb, gyümölcsözőbb hitet terem, mely képessé tesz bennünket, hogy szilárdan álljunk az élet viharaiban, megpróbáltatásaiban. 

A mélyre nyúló gyökerek biztonságban tartanak bennünket Isten szeretetében, amikor a félelem megkörnyékez bennünket. 

Mélyen gyökerező hit Isten igazságába veti a horgonyát, mely bizonyos abban, hogy Isten ott áll mellettünk, amikor a váratlan élethelyzetek erős, zabolázatlan szélként csapdosnak bennünket. 

A mélyre nyúló gyökerek erősek tartanak bennünket Isten békéjében, amikor váratlan, előre nem jelzett vihar dühöng körülöttünk. 

A mélyre nyúló gyökér akkor is táplálékot talál Isten kegyelmében, amikor a felszín elképesztően szárazzá válik. 

A mélyre nyúló gyökér oly fejlődést eredményez, ami egyébként elképzelhetetlen lett volna. 

Ne éljünk hát félelemben ebben az évben, attól rettegve, hogy mit hoz életünk következő fordulópontja. Még akkor is, ha váratlan, kiszámíthatatlan események következnek be. Becsukott szemmel, szívünk teljes átadásával mondjuk ezt az Úrnak …. egyre mélyebbre és mélyebbre szeretnék gyökerezni Tebenned, Istenem … 

Drága Uram! Mélyen gyökerező hitre van szükségem. Irányítsd lépteimet minden nap, mely segít, hogy a gyökereim egyre mélyebbre nyúljanak – különösen akkor, amikor életem sérülékeny időszakában bízni szeretnék benned. Amikor váratlan dolgok történnek..., amikor a változás szele csapdos..., amikor vad viharok igyekeznek megszaggatni engem... Egy erős hitű, mélyen benned bízó asszonnyá szeretnék válni. Jézus nevében jövök hozzád, Uram. Ámen. 


Forrás:  5 Days to Knowing God is Close By Lysa TerKeurst
DAY 5: Afraid to Turn the Next Corner
fotó: pinterest.com

2021. február 19., péntek

A megbújó szépség észrevétele

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.
I. Korinthusi levél 13:12

Gyermekként Észak Karolinai partoknál nőttem fel, rendszeresen úsztam az óceánban, és megszoktam, hogy zavaros vízbe gázolok bele. Még akkor is, amikor a nap sugarai gyönyörűen csillogtak a víz felszínén, a legtöbb esetben az Atlanti Óceán barnás vízében néhány centiméternél mélyebbre nem láthattam. Fiatal agyam állandóan azon zakatolt, hogy a lábam miféle szerzetekkel találkozik ott a víz alatt.

"Jaj, mi volt ez az éles dolog?!"

"Ühhh....valami sikamlóst éreztem!"

"Mi úszott el a lábam mellett?!" 

Rejtett félelmeim táplálták élénk képzelőerőmet, medúzákat és csattogó cápa állkapcsokat véltem magam körül. Mivel nem tudtam mi úszkál a környezetemben, aggódva ezt kérdezgettem: "Vajon mit rejt a mély?"

Ritka alkalmak egyikén, amikor begázoltam az óceánba, meglepődve láttam, hogy lábujjaim is látszanak a vízben! Nem tudom mi okozta ezt a szokatlan tiszta állapotot, de akkor a vizeink a Karib tenger kristály tiszta kék vízéhez hasonlítottak.

És akkor rádöbbentem, hogy mennyi gyönyörűség is vesz körül! Ragyogóan színes tengeri hínárt láthattam, ezüstösen csillogó halak és kagylók sodródtak a tengerfenék alján az árral. Egy kép azonban mélyen belém vésődött: egy sárga tengeri hínár körül lenyűgöző kis fekete és fehér csíkozású vitorláshalak úszkáltak.

Ezek miatt aggódtam annyira?

Máskor ezért a látványért fizettem a nyilvános akváriumban, most pedig a valóságban élvezhettem. Lenyűgözően szép volt minden, és megdöbbentett, hogy ezek a gyönyörű halak mindvégig a zavaros vízben rejtőztek.

Az élet gyakran hasonlít ahhoz a leckéhez, amit aznap megtanultam. Gyakran úgy gázolunk át az életen, hogy nem látunk minden egyes helyzetet egészen tisztán. Nem csoda, hogy időnként megijedünk a szemünkkel nem érzékelhető dolgoktól. 

De csak azért, mert a szépség nehezen látható, nem jelenti azt, hogy nem is lehet rálelni. Gyakran éltem át nehéz élethelyzeteket, amikor nem láttam, hova vezet a következő lépésem. De ez csupán egy kis szeglete volt az egész képnek, mert mi csak részletében látjuk most a dolgokat. Milyen hálásak lehetünk, hogy barátai lehetünk Annak, aki teljességében látja a nagy képet.

Ha az Atya szemével, az örökkévalóság lencséjén keresztül láthatnánk a dolgokat, akkor a felszín alatt fantasztikus dolgokkal találkozhatnánk. Minden egyes napot és pillanatot Isten céllal alkotott meg. Időnként csak homályosan láthatjuk, máskor pedig színről színre szemlélhetjük Isten szeretetét munkálkodása által.

Nem felejtem el, amikor haldokló barátnőm ágya mellett ültem. Nyugodt arcát figyeltem. Azért imádkoztam, hogy Isten akarata minél hamarabb és minél békésebben beteljesedhessen. Ez az időszak, amit egy fiatal, két gyönyörű kisfiú édesanyja mellett töltöttem, nagyon homályos volt számomra. Egyszerűen nem fogtam fel, hogy miért kell életének ilyen gyorsan befejeződnie.

Amikor Istenhez fordultam, és elé tártam kérdéseimet, akkor Ő emlékeztetett arra, hogy barátnőm életének minden egyes perce gyönyörűen és értékesen telt, még azok is, amelyeket ott, a kórházi ágyán, a halál árnyékában töltött. És ahelyett, hogy a fájdalomra és a szomorúságra tekintettem volna, Isten felnyitotta a szememet, hogy megláthassam Isten munkálkodását és célját barátnőm életében. Még most, évek múltán is emlékeimben tisztán él az ő csodálatos élete. A példája, mellyel Isten jóságát hirdette a tragikus valóság közepette, az ő mély hitét mutatta be Atyja iránt, tudva azt, hogy nem csak a jelenben, hanem az örök életében is Istene marad. 

Életünk nehéz időszakaiban, amikor zavaros vizeken kell áthaladnunk, és csak részben látjuk a dolgokat, nyugodtan megbízhatunk abban, Aki az egész képet átlátja. A felszín alatt csodálatos dolog húzódik. Adjon számunkra Isten olyan szemet, mellyel tisztán láthatunk.
 
  
Atyám! Te egy jóságos Isten vagy. Bízom Benned, és tudom, hogy csodálatos dolgok rajzolódnak ki az életemben, még akkor is, ha most még nem látom igazán. Kérlek nyisd meg a szemeimet, amikor nem látom a Te örökkévaló látószögéből a dolgokat. Kérlek segíts, hogy szorosan beléd kapaszkodhassam, míg minden ki nem tisztul körülöttem. Ámen

Gondold át, és válaszolj:
Miként változnának a dolgok, ha igazán elhinnéd, hogy a nehéz életszakaszod nem fog örökké tartani, és ez csak Isten nagyobb tökéletesebb tervének egy kis részét képezi?
 
Gondolj néhány élethelyzetedre. Ha most tisztán visszagondolsz, megtalálod bennük Isten csodálatos munkáját? Visszagondolva a nehéz időben felleled Isten csodálatos munkálkodását érted?


Ige a mai napra:

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.
(Efézus 3:20-21)
 
(Forrás: Proverbs31 Ministry, Daily Devotionals, January 24, 2014. Looking for Hidden Beauty, Amy Carroll. http://proverbs31.org/devotions/devo/ , used with permission; fotó:pinterest.com)

2021. február 18., csütörtök

Isten felüdíti a lelkedet

„Lelkemet felüdíti.” (Zsoltár 23:3)


Volt egy időszak az életemben, amikor minden számomra nem kívánatos dolgot megdorgáltam, mert azt gondoltam, hogy biztosan az ördögtől van. Addig folytattam ezt a dorgálást, amíg a bennem élő „dorgáló” teljesen ki nem készült. Később azonban rájöttem, hogy sok minden, amit megpróbáltam megdorgálni, valójában Istentől volt. Azok a dolgok, amelyek nekem nem tetszettek, vagy amelyeket nem akartam életemben, pont Isten által, a növekedésem és fejlődésem érdekében engedélyezett dolgok voltak.

A Zsidókhoz írt levél írója azt mondta, hogy alá kell vetnünk magunkat Isten fegyelmezésének. Azért fenyít meg minket, mert szeret. Ne próbálj ellenállni annak, amit Isten a javadra szán. Kérd az Urat, hogy mély és alapos munkát végezzen benned, hogy az lehess, és azt tehesd, amit akarata szerint kell, és mindaz a tiéd legyen, amit neked akar adni. Azokban az években, amikor ellenálltam mindennek, ami fájdalmas vagy nehéz volt, egyszerűen nem növekedtem szellemileg. Ugyanazokat a régi hegyeket (problémákat) kerülgettem. Végül rájöttem, hogy hiába próbálom elkerülni a fájdalmat, akkor is fáj. A változás elutasításának fájdalma sokkal rosszabb, mint a változás fájdalma.

A személyiségünk tulajdonképpen a lelkünk (elménk, akaratunk és érzelmeink). A világban szerzett tapasztalataink sokszor sebet ejtenek lelkünkön, Isten azonban azt ígéri, hogy felüdíti a lelkünket, ha együttműködünk a Szent Szellem bennünk zajló munkájával. Nekem is megtört a lelkem, nem volt sem békességem, sem örömöm, de Isten meggyógyított. Veled is ugyanezt akarja tenni.ISTEN SZAVA MA HOZZÁD

Nyisd meg a lelkedet Istennek, és kérd, hogy gyógyítsa meg minden sebedet és sérülésedet.

2021. február 17., szerda

A békességgel telt szív öt alapvető hit-eleme

„Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.” ‭‭Kolossé‬ ‭1:17‬ ‭


Amennyiben keresztény vagy, Isten - és egyedül Ő - igazgatja életed útjait. Isten a te biztonságod, s ez igen biztató, ha belegondolsz, hogy a teremtés kezdete óta egyetlen ezredmásodpercre sem veszítette el uralmát a teremtés felett. Saját erejéből és hatalmából sem vesztett, fikarcnyit sem. Isten egyszerűen a mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlevő, tökéletességgel szerető Isten, s ez öröktől fogva így van.

Bár Isten céljait az ember nem mindig érti vagy fogja fel, Isten útjainak, az Ő munkálkodásának megértése minden esetben elvezet bennünket annak megértésére, hogy Ő csak olyan dolgokat cselekszik, amelyek örökkévaló áldásokat hoznak gyermekeire. Az évek során felfedeztem öt olyan alavető hit-elemet, melyek életembe ültetésével mindig békességgel telt marad a szívem. Arra hívlak és kérlek, szánj időt arra, hogy nagyon komolyan megvizsgáld a te, saját Istennel kapcsolatos hiedelmeidet. Az életed és szíved békessége egyenesen arányos az Istenről megtanult igazságok lelkedbe ültetésének mértékével.
  1.  hit-elem: Isten teljességgel ural mindent. Isten mindenhatóságának, mindenek feletti uralmának felismerése és elfogadása, azaz lelkedbe ültetése elengedhetetlen ahhoz, hogy megtapasztald a belső békességet. Isten mindenhatósága azt jelenti, hogy életed minden mozzanatára szeretetteljesen és gondosan figyel. (Kolossé 1:17)
  2. hit-elem: Isten gondoskodik rólad. A Biblia az első lapjától az utolsóig egyértelműen bemutatja, hogy Isten az, Aki gondoskodik minden szükségedről. Nem lehet egyetlen szükség sem túl hatalmas, túl zűrös, vagy olyan bonyolult, hogy azt már Jézus sem tudja megoldani vagy betölteni. A Biblia azt írja, „Akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.” (Zsoltár 34:10).
  3. hit-elem: Isten pont olyannak teremtett, amilyen vagy, s ezt céllal tette. Az életednek sok olyan területe van, amelyre nincs befolyásod, vagy csak minimálisan tudod irányítani. Fogadd el ezeket is sajátodként, mint Istentől kapott részeket. Bőrszíned, származási helyed, anyanyelved, nemzetiséged, nemed, és fizikai megjelenésed minden részlete Isten választása volt. Emellett pedig adott neked tehetséget, rátermettséget, intelligenciát, személyiséget, és lelki ajándékokat, melyek egésszé, ugyanakkor egyedivé tesznek téged ezen a földkerekségen, s pont tökéletessé az Isten által rád bízott feladat teljesítésére. (Zsoltár 139:13-16)
  4. hit-elem: Isten elkészített egy olyan helyet, ahova igazán tartozol. Isten arra teremtett téged, hogy kapcsolatban élj Ővele és embertársaiddal. Bízz Őbenne, s engedd, hogy egyre közelebb vonjon Önmagához, hogy egyre jobban érezd, Hozzá tartozol, és engedd meg Neki azt is, hogy a hívő testvéreidet tegye családoddá - azokká, akikkel mindig összetartozol. Azután pedig, amint növekedsz az Istennel és testvéreiddel való kapcsolatodban, kezdj el mások felé nyitni, másoknak adni, másokon segíteni. (1Péter 2:9)
  5. hit-elem: Isten beteljesedett, megelégedett életet akar adni. A belső békesség birtoklásához tudnod kell magadról, hogy igenis alkalmas, képes, elég erős és tehetséges vagy ahhoz, hogy tegyél valamit. Van egyfajta csodálatos békesség abban, amikor tudod magadról azt, hogy képes vagy jól teljesíteni, a munkádat jól végezni. (Efezus 2:10)

Amikor ezt az öt hit-elemet teljesen alapvető elemként beépíted az életedbe, és teljes bizalommal tudod azt, hogy Isten munkálkodik benned és érted, a belső békesség életed természetes részévé válik.


https://www.bible.com/reading-plans/13452/day/4?segment=0, fotó: pinterest

2021. február 16., kedd

Hogyan ismerheted meg Isten életedre szóló tervét?

,,Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Példabeszédek 3.5-6.Ha futottál már versenyt, tudod, milyen fontos tartani a megfelelő tempót. Ha túl lassú vagy, könnyen lemaradsz és megelőznek, ha viszont túl gyorsan futsz, hamar kimerülhetsz, és lehet, hogy még ahhoz sem lesz erőd, hogy befejezd a versenyt.
Egy verseny futásakor a megfelelő tempó felvétele nagy kihívást jelenthet. Szerencsére, a keresztény ember életében van valaki, aki beállítja ezt a tempót számunkra.

Pál, a Galatabeliekhez írt levele ötödik fejezetének huszonötödik igeversében azt írja, „Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.” (Károli)

A Lélek szerint kell járnunk, ami azt jelenti, hogy a Szentlélek szabja meg a tempót számunkra. Nem jó, ha lemaradunk, de ne is fussunk előre, egyszerűen csak tartsuk a lépést Ővele.

Amennyiben tartjuk a lépést a Szentlélekkel, Ő ellát minket bölcsességgel és tisztánlátással, melyekre támaszkodhatunk majd döntéseinkben. A Példabeszédek könyve harmadik fejezetének hatodik igeverse szerint, ha alávetjük magunkat Isten akaratának, Ő egyengetni fogja ösvényeinket, és vezet bennünket a helyes úton.

Persze, ez elméletben mind nagyon jól hangzik, de hogyan tudunk a gyakorlatban is a Lélek szerint járni?

Hadd adjak át három gondolatot, amelyek segítségedre lehetnek a gyakorlati alkalmazásban:

1.) Keresd Istent az Ő Szavában. Tedd mindennapjaid részévé Isten Szavának olvasását! Rengeteg bibliaolvasási terv áll rendelkezésedre, és ha elszámolhatóságot is keresel, akár gyülekezeti közösségeddel, házi-csoportoddal együtt is olvashatod ezeket.

2.) Imádkozz rendszeresen.
Ne hagyd, hogy az imádkozás gondolata megijesszen! Az imádkozás nem más, mint Istennel való társalgás: Beszélsz az Úrhoz, majd hallgatod Őt. Ha könnyen elkalandozol (mint legtöbbünk), segíthet, ha megnyitod a „Jegyzet” alkalmazást a telefonodon, és felírod, mivel kapcsolatban szeretnél imádkozni.

3.) Maradj közösségben. A Szentlélek tempójának követése azt is jelenti, hogy a hasonló gondolkodású Krisztus-követők társaságát is keresed. Ennek legjobb módja az, hogy rendszeresen találkozol hívő barátokkal, jársz házi-csoportba és gyülekezeti alkalmakra, Istentiszteletekre. Sőt, tehetsz még egy lépést: Vállalj valamilyen szolgálatot a gyülekezetedben. Így megismerhetsz új embereket, és mélyebb barátságokat alakíthatsz ki keresztényekkel.
(forrás: my.bible.com/reading-plans-gods-plan-for-your-life
fotó:pinterest)