Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2013

„Íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dogokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön."

Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a néped között a te hatalmadat. Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével.

Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól.

Vigasz és menedék

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít

A ceruza...

"De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.”

„Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is.”

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy...mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek.

„Jobb a béketűrő, mint a harcias hős, a magán uralkodó, mint aki elfoglal egy várost”

„Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt utánozzátok. Akármit csináltok, isteni szeretetben tegyétek! Éljetek úgy, ahogyan a Krisztus szeretett bennünket, és feláldozta magát értünk! Ez kedves volt Istennek, mint az illatos füstölő-áldozat.” (Egyszerű fordítás)

„Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.”

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.

„Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá.”

A legrövidebb ima...

Kijönni a gödörből

Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt.

„A szeretet képmutatás nélkül való legyen… Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.”

Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért. Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat.

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.

A boldogságbolt...