Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2013

Hogyan imádkozzunk?

Jézus igája

Fogódzó a viharban

Semmi sem választhat el...

Rendelkezz velem, Uram!

Jézus hamar eljön!

Ember, hol vagy?

A szeretet... nem rója fel a rosszat. (1Kor 13,4-5)

Mózes imája

Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal: mert ez a törvény és a próféták.

Béke a Lélekkel

Filemonhoz írt levél 1-25----igehirdetés, (Bikádi Róbert)

Bonts vitorlát!

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

Néhány gondolat Hellen Kellertől

A hét idézete...

A vigyázásról...

A kegyelemről- Max Lucado gondolatai

"Micsoda az ember, hogy ily nagyra tartod, és hogy így törődsz vele? Minden reggel megvizsgálod..."

Isten időzítése mindig tökéletes

Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát!

Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet"