Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2013

Téged illet a dicséret...Te hallgatod meg az imádságot.

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

Milyen messzire megy el Isten az emberért?

Úton van feléd...

Mikor a félelem megbénítja a hitet

Foltozni vagy átöltözni?

Négy évszak a nők életében...

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.

„A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból.”

Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek.

Megéri a fáradságot

Áldott, szép hetet kívánunk!

I.Péter 1:18-22. Úrvacsorai igehirdetés, 2013.09.08. Bikádi Róbert

37. Zsoltár 23-24. Igehirdetés, 2013.09.07. (Kovács Ferenc)

„Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határát teremtette? Nem fárad el, és nem lankad meg, kikutathatatlan bölcsessége! Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

Lomos lélek

Lukács evangéliuma 18. rész. 15-23., Igehirdetés- 2013.08.31. Bikádi Róbert

Régi kereszt

Maradj edzésben...

Élek többé nem én, hanem él bennem Jézus!

A teljes szeretet kiűzi a félelmet...

Óvás az irigységtől

A konfliktus kezelés új módja

Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.

A modern kor bálványai

A legjobb barátod vagyok...

A Szabadító