Az új föld

"Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő népét örömmé. És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava! Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, a ki napjait be nem töltötte volna, mert az ijfú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg. Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét."

Ézsaiás 65:17-21

Egyszer egy kerekesszékes lánnyal beszélgettem a mennyországról. Megkérdeztem tőle, mit szeretne csinálni, ha majd ott lesz. "Uh... kötni szeretnék" - mondta. Azt válaszoltam: "Akkor beszéljük meg, hogy találkozunk egy faházban, beülünk a hintaszébe a tűz elé és kötőtűt veszünk a kezünkbe, oké?". A kerekesszékes barátnőm gúnyosan megjegyezte: "Ezt csak úgy mondod. A mennyországban nem lesznek kunyhók és hintaszékek sem. Az ilyesmi csak a földön van."
Valóban? Hiszem, hogy a mennyben ez, és még több is lesz. A mennyország semmiképpen sem kétértelmű. A mai vers azt mondja, hogy Isten új eget és új földet tervez. Megértettétek ezt? A mennyben benne van a mi bolygónk. Egy új föld, benne földi dolgokkal. Ézsaiás még azt is előre látja, hogy az emberek házakban laknak, szőlőt ültetnek, és gyümölcsöt esznek.
Isten nem cserél szótárat, és nem határozza meg hirtelen újra, hogy mi a föld. Ha vannak utcák, folyók, fák és hegyek az új földön, ahogy a Biblia mondja, akkor miért nem lehet minden más jó dolog? Miért nincsenek kunyhók és hintaszékek?
Szánjatok rá egy pillanatot, hogy elgondolkodjatok a menny sziklaszilárd valóságán. Gondolkodjatok el azon a tényen, hogy a legjobb örömök, amelyeket a földön élveztek, csak ízelítői és előjelei az eljövendő még nagyobb földi örömöknek. Minden boldogság, amit ma megtapasztalsz, szolgáljon útjelző táblaként, amely a mennyország felé mutat.

Uram, segíts, hogy ma a mennyországról álmodjak mindazzal, amit megízlelek, látok, tapasztalok és érzek.https://joniandfriends.org/daily-devotional/the-new-earth/
fotó: pinterest

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések